Ma van az adatvédelem napja

2018-01-27 23:21   |   Feltöltötte: Kiss Beatrix
Utoljára frissítve: 2018-01-27 23:22

Az Európai Tanács kezdeményezésére 2007 óta minden év január 28-a az adatvédelem nemzetközi napja. 1981-ben ekkor nyílt meg aláírásra az Európa Tanács Adatvédelmi Egyezménye, amely az első jelentős, az aláíró államokra nézve kötelező adatvédelmi dokumentum a nemzetközi jog terén. Az Egyezmény célja, hogy megteremtse a személyes adatok védelmének alapvető kereteit és garanciáit.

Az adatvédelem napját az a felismerés hívta életre, hogy az állampolgárok nem ismerik eléggé az adatvédelemhez kapcsolódó jogaikat, érdekeiket nem merik és nem tudják megvédeni. Az adatvédelem napjának fő célja, hogy az emberek érdeklődjenek az adatvédelmi ismeretek iránt, keressék a lehetőséget ezek megvitatására.


Az Állami Számvevőszék kiemelt célja a közszféra intézményei által szolgáltatott adatok megbízhatóságának az ellenőrzése, így járulva hozzá a közérdekű adatok védelmének és átláthatóságának biztosításához. Ide tartozik a szervezetek azon kötelessége, hogy közérdekű adataikat hiánytalanul nyilvánosságra hozzák, így biztosítva gazdálkodásuk és működésük elszámoltathatóságát, integritását, illetve átláthatóságát. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a lakosság mennyire tartja fontosnak a közérdekű adatok nyilvánosságra hozását.

 

 

 

Az adatvédelem a személyes adatok gyűjtésének, feldolgozásának és felhasználásának korlátozásával, az érintett személyek védelmével foglalkozik. Nevével ellentétben tehát nem elsősorban az adatokat védjük, hanem azokat a személyeket, akikkel az adatok összeköthetők. Az adatvédelem vagy más néven az információs önrendelkezési jog az egyén azon joga, hogy alapvetően maga döntsön személyes adatainak kiszolgáltatásáról és felhasználásáról. Figyeljünk rá, hogy személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárult vagy törvény elrendelte.


Magyarországon 1992-ben alkottak törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, s az adatvédelmi biztos (ombudsman) intézménye 1995 júliusától működik.


Magyarországon az adatvédelmi szabályozás alapja az Alaptörvényben foglaltakból vezethető le, a részletszabályokat pedig az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi törvény fekteti le. A személyes adatok védelméről az Európai Unióban jelenleg egy 1995-ös irányelv rendelkezik, amit 2018. május 25-én vált majd fel az Európai Parlament és a Tanács új adatvédelmi rendelete, a GDPR. Ezzel az adatvédelmet az egész Európai Unióban egységes rendelet fogja szabályozni, felváltva az addig hatályban lévő tagállami jogszabályokban foglalt adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket.

 

Kiss Beatrix

Pénzügyi Tudatosság Projekt