Adózási Pénzügytan és Államháztartási Gazdálkodás

2015-06-23 09:59   |   Feltöltötte: Radócz Ákos
Utoljára frissítve: 2017-08-07 09:54

Adózási Pénzügytan és Államháztartási Gazdálkodás – Közpénzügyek és Államháztartástan II.

 

Alkotószerkesztő: Prof. Dr. Lentner Csaba

 

A könyv kiadását a 2010-óta vezető szellemi irányvonalba kerülő új közpénzügyi gondolkodás, illetve ennek bázisán a pénzügyi kormányzás, a Magyar Állam újjászervezése során alkalmazott adózási pénzügytani, új típusú fiskális és monetáris koordinációs mechanizmusok és a megújított költségvetési normák tananyagba emelése indokolták.


A kiadvánnyal az alkotók szándéka, hogy részleteiben is megismertessék az állam- és jogtudományi tanulmányokat folytató egyetemi és PhD-hallgatókkal, illetve különösen a gyakorlati területeken dolgozó kormánytisztviselőkkel a magyar kormány, az állami ellenőrzési intézmények, a költségvetési rend szerint gazdálkodók, valamint a monetáris főkormányzóság állampénzügyi és gazdálkodási mechanizmusrendszerét.

 

Adózási Pénzügytan és Államháztartási Gazdálkodás – Közpénzügyek és Államháztartástan II.


A tankönyv így egyaránt szolgálja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem irányításával működő kormánytisztviselői képzést, a kormánytisztviselő-jelöltek szakvizsgára történő felkészítését az Államháztartási Modul és a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatás szaktantárgy vonatkozásában. Mint kézikönyv sok segítséget nyújt a költségvetési rend szerint gazdálkodóknál, kormányhivataloknál, járási hivataloknál, önkormányzatoknál, országos hatáskörű szervezeteknél és a minisztériumokban mindennapi munkájuk során. Jól hasznosítható ismereteket ad továbbá a refinanszírozó pozíciókba visszakerült jegybanki hatóságnak a költségvetési szféra működésében betöltött szerepéről, a gazdálkodókat befolyásoló kormányzási módszereiről.


A kiadvány az Állam, a gazdasági kormányzás, az irányító hatóságok és az állami ellenőrzés aspektusából íródott. Célja, hogy az állami szabályozás, gazdálkodási követelmények és ellenőrzés rendszertanát részletesen vázolja. Szerves folytatása, második része, a 2013-ban kiadott Közpénzügyek és Államháztartástan című könyvnek, amely az újjászervezett Magyar Állam közpénzügyi rendszertanát, nemzetközi környezetét, a gazdasági kormányzás tudományos magyarázatát, történeti hátterét tartalmazza. Az új típusú közpénzügyi kormányzási rendszer tananyagba foglalásának alkotószerkesztője, rendszertani fejezeteinek megírója mindkét kiadványnál Prof. Dr. Lentner Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közpénzügytan professzora, tanszékvezetője.

 

Adózási Pénzügytan és Államháztartási Gazdálkodás – Közpénzügyek és Államháztartástan II.


A szakkönyv írásában vezető szerepet töltöttek be a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közpénzügyi Tanszékének oktatói mellett az NKE stratégiai partneregyetemeinek munkatársai, a Magyar Nemzeti Bank, az Állami Számvevőszék, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Államkincstár, a Belügyminisztérium és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara vezetői szakértői.


Az Állami Számvevőszék munkatársai közül önálló fejezetet írt a kötetbe: Prof. Dr. Németh Erzsébet igazgatóhelyettes, Pongrácz Éva felügyeleti vezető, Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető és Dormán István Zoltán ellenőrzésvezető, illetve a könyv több helyen hivatkozik Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke publikációira, szakmai előadásaira.

 

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály