Véget ért Egerfarmos utóellenőrzése

2018-01-17 10:01   |   Feltöltötte: Dr. Czinder Enikő
Utoljára frissítve: 2018-01-17 09:36

Az Állami Számvevőszék befejezte Egerfarmos Községi Önkormányzat utóellenőrzését, amely a korábbi ellenőrzés javaslatainak hasznosítására készített intézkedési terv végrehajtását értékelte. Az ÁSZ megállapította, hogy az önkormányzat az intézkedési tervben foglalt feladatokat végrehajtotta. A végrehajtott feladatok javították az önkormányzatnál a belső kontrollrendszer szabályozottságát és működését, valamint biztosították a közpénzfelhasználás átláthatóságát és elszámoltathatóságát.

Az Állami Számvevőszék kiemelt figyelmet fordít ellenőrzési megállapításai fokozottabb hasznosulására. A rendszeres utóellenőrzések visszacsatolást adnak mind a döntéshozók, mind az ellenőrzött szervezetek számára, ezáltal hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtáshoz és a közpénzügyek rendezettségének javulásához.

 


A 673 fő lakosú, Heves megyében található Egerfarmos község önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának szabályszerűségét, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működését az ÁSZ 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti időszakra vonatkozóan ellenőrizte. A polgármester által az ÁSZ részére megküldött intézkedési tervben a szabálytalanságok és hiányosságok megszüntetése érdekében megfogalmazott 39 feladat közül az utóellenőrzés során az ÁSZ csak azt a 17-et értékelte, amelynek végrehajtása az ellenőrzött szervezet kötelezettsége volt. Az utóellenőrzés célja ezzel összhangban annak értékelése volt, hogy az intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.


Az intézkedési tervben meghatározott az önkormányzatra vonatkozó 17 feladatból az Egerfarmos Községi Önkormányzat 13 feladatot határidőben, egyet határidőn túl, egyet részben, egyet nem hajtott végre, valamint egy feladat okafogyottá vált.

 


Az utóellenőrzés megállapította, hogy a polgármester és a jegyző gondoskodott a pénzügyi folyamatokkal kapcsolatos kulcskontrollok gyakorlóinak kijelöléséről, valamint intézkedett a szervezeti működésre, a belső kontrollokra, az adatbiztonságra, a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalára, a szervezeten belüli és kívüli információ továbbításra és a kockázatkezelésre vonatkozó szabályok megalkotása érdekében. A végrehajtott feladatok biztosították az önkormányzat szabályos kereteken belüli működését annak ellenére, hogy nem gondoskodtak az egyes gazdasági események tekintetében az esemény tartalmának megfelelő elszámolásáról.


A jegyző az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról a jogszabályban előírt nyilvántartást vezette.

 

Dr. Németh Erzsébet

felügyeleti vezető

 

Lengyel Viktor

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály