December 10. az emberi jogok világnapja

2017-12-09 22:19:00   |   Feltöltötte: Kiss Beatrix

Az ENSZ Közgyűlése 1950-ben nyilvánította december 10-ét az emberi jogok napjává. A Közgyűlés 1948-ban ezen a napon fogadta el az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. A fenntartható fejlődés céljai között szerepel az egyének közötti egyenlőtlenségek csökkentése.

Az emberi jogok azok a jogok, amelyek minden embert születésüktől fogva egyenlően megilletnek. Többek között olyan alapvető jogokat foglalnak magukba, mint az élethez, a szabadsághoz való jog, a vélemény és kifejezés szabadsága, a törvény előtti egyenlőség, élelemhez, neveléshez és munkához való jog.

 

Az emberi jogok a védelmünket szolgálják. Abban is segítenek, hogy összeférjünk egymással, és békében éljünk. Fontos, hogy mindenki ismerje a jogait és a saját szabadságának határait ahhoz, hogy elkerülhetőek legyenek a visszaélések, mint a diszkrimináció, az intolerancia, az igazságtalanság, az elnyomás és a rabszolgaság.

 

A II. világháború kegyetlenkedései és hatalmas emberveszteségei nyomán született meg az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, amelyet 1948-ban írtak alá, hogy közös egyetértés legyen arról, hogy mik azok a jogok, amelyek mindenkit megilletnek. Ez alkotja egy olyan világ alapját, amely a szabadságra, igazságosságra és békére épül.


Az egyének közötti egyenlőtlenségek csökkentése szerepel a fenntartható fejlődés céljai között. A fenntartható fejlődés három alappillére a szociális, a gazdasági és a környezeti pillér és mindhármat együttesen, kölcsönhatásaik figyelembevételével kell mérlegelni a különböző fejlesztési stratégiák, programok kidolgozása során, illetve a konkrét intézkedésekben, cselekvésekben. A fenntartható fejlődés, mint általános stratégiai cél az Állami Számvevőszék életében is megjelent. A témával kapcsolatban két videó is készült, amelyekben a megszólított emberek mondják el véleményüket, tapasztalataikat.


A világon az emberek életkörülményei között hatalmas eltérések vannak. A fenntartható fejlődés céljai között szerepel az egyének közötti egyenlőtlenségek csökkentése. Az alábbi videóban arra kerestük a választ, hogy az emberek hétköznapjaik során találkoztak-e már a megkülönböztetés formáival.A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtése világszinten jelentős kihívást jelent. Legfőbb törekvés a nők hátrányos megkülönböztetésének a megszüntetése, a velük szembeni erőszak felszámolása, a nők társadalmi szerepének a megerősítése, illetve a családért, az otthonért végzett munkájuk elismerése.

 

 

Kiss Beatrix

Pénzügyi Tudatosság Projekt