Lezárult az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark ellenőrzése

2017-11-14 10:00   |   Feltöltötte: Hochbaum Dániel

Az Állami Számvevőszék befejezte az ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodásának 2012 és 2015 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a tulajdonosi jogokat a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ nem megfelelően, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. szabályszerűen gyakorolta. Az ÓNTE NKft. működésének szabályozottsága – a számviteli szabályzatok hiánya miatt – 2012-ben és 2013-ban nem felelt meg az előírásoknak, 2014-ben és 2015-ben megfelelő volt. A bevételek és ráfordítások elszámolása szabályszerű volt. A társaság a beszámolási, adatszolgáltatási, közzétételi kötelezettségét a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítette, a gazdálkodás átláthatóságát biztosította. A vagyongazdálkodása szabályszerű volt, a vagyon értékének megőrzéséről gondoskodott.

 

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik, ellenőrzésük kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Az Állami Számvevőszék ellenőrzésével hozzájárul a közpénzek szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését, melynek keretében sor került az ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. ellenőrzésére is.

 

Lezárult az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark ellenőrzése


Az ÓNTE Nkft. az alapítása óta közhasznú jogállású, 2012-től nemzeti emlékhely. Fő közhasznú tevékenysége a múzeumi tevékenység és a kulturális örökség védelme. Ennek keretében történeti emlékpark, skanzen örökség iskola fenntartásával és működtetésével, rendezvények szervezésével gondoskodik a Kárpát-medence magyarság kultúrájának bemutatásáról. Az állami tulajdonrész feletti tulajdonosi jogokat 2012. január 1-től 2013. március 29-ig vagyonkezelőként a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ, 2013. március 30-tól a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolta.


Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy az ÓNTE Nkft. állami tulajdonban lévő üzletrésze feletti tulajdonosi jogokat a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ nem gyakorolta megfelelően, mivel a taggyűlésen való részvételre a mandátumadás módját és a képviseletre kijelölt személyek képviselettel összefüggő feladatait és beszámolási kötelezettségét nem határozta meg. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a többségi tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta, a jogszabályoknak megfelelő működés kereteit kialakította, a tulajdonosi felügyeletet biztosította.

 

Lezárult az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark ellenőrzése


Az ÓNTE Nkft. a jogszabályban előírt számviteli szabályzatokkal 2012-2013 között nem rendelkezett. 2014-től a gazdálkodás szabályozottsága megfelelő volt, azonban az önköltségszámítás rendjéről szabályzatot nem alkottak, a végzett szolgáltatások önköltségét nem állapították meg.


A bevételek és ráfordítások elszámolása megfelelt a jogszabályi előírásoknak, a tervezési, beszámolási, adat-szolgáltatási kötelezettségeket szabályszerűen teljesítették. Az ÓNTE Nkft. a közérdekből nyilvános adatai szabályszerű közzétételével a gazdálkodás átláthatóságát biztosította, azonban a közzététel rendjét és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét szabályzatban nem rögzítette.

 

Lezárult az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark ellenőrzése


Az ÓNTE Nkft. vagyongazdálkodása, a vagyon nyilvántartása szabályszerű volt, a mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat szabályszerű leltárral alátámasztották. A térítésmentesen, illetve térítés ellenében rendelkezésére bocsátott állami vagyon használata, üzemeltetése a vonatkozó szerződéseknek megfelelően történt.


Az ÁSZ jelentésében az ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének három javaslatot fogalmazott meg, amelyre az érintettnek 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

Dr. Nagy Imre

Felügyeleti vezető

 

Czinder Enikő

Kommunikációs és Kapcsolattartásai Osztály