Két állami mezőgazdasági kutatóintézet ellenőrzése zárult le

2017-10-12 10:00:00   |   Feltöltötte: Lengyel Viktor

Az Állami Számvevőszék befejezte ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt. és a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. gazdálkodásának 2012 és 2015 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a társaságok tulajdonosai szabályszerűen gyakorolták tulajdonosi jogaikat. A ZKI Zrt. belső szabályozottsága biztosította a szabályszerű, átlátható vagyongazdálkodást, a vagyon értékének, állagának megőrzéséről gondoskodtak. A bevételek és ráfordítások elszámolása az előírások szerint történt. A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. szabályozottsága, bevételei és ráfordításai, valamint a beruházások és felújítások elszámolása nem volt megfelelő. Közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, vagyongazdálkodása ugyanakkor összességében szabályszerű volt.

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik, ellenőrzésük kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Az Állami Számvevőszék ellenőrzésével hozzájárul a közpénzek szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését, melynek keretében sor került a ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt. és a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. ellenőrzésére is.

 

Két állami mezőgazdasági társaság ellenőrzése zárult le

 

A ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt. ellenőrzése

 

A kecskeméti székhelyű ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt. fő tevékenysége növények nemesítése, vetőmagvak termesztése és értékesítése volt. A társaság egyedüli tulajdonosa volt két külföldön – Szlovákiában, illetve Szerbiában – bejegyzett gazdasági társaságnak, melyek feladata a társaság áruinak értékesítése volt. A társaság jogelődjét Kecskemét városa alapította 1943-ban, az ellenőrzött időszakban részvényei a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában voltak. A társaság felett a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az állami vagyon felügyeletért felelős miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján gyakorolta. Közfeladatot nem látott el, közszolgáltatást nem végzett, vagyonkezelésbe vett állami vagyonnal nem rendelkezett.

 

Két állami mezőgazdasági társaság ellenőrzése zárult le


Az ellenőrzés megállapította, hogy a ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt. felett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., 2013. szeptember 9-től megbízási szerződés alapján a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, majd 2014. január 1-jétől létrejöttét követően a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ az előírásoknak megfelelően gyakorolta a tulajdonosi jogokat.


A ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt. belső szabályzatait elkészítette, azok megfelelő keretet biztosítottak a szabályszerű vagyongazdálkodáshoz.


Az ÁSZ megállapította, hogy a vagyonváltozást eredményező döntések szabályszerűek voltak, a vagyon értékének és állagának megőrzése biztosított volt.

 

Két állami mezőgazdasági társaság ellenőrzése zárult le


A bevételek és ráfordítások elszámolása az előírások szerint történt. A jogszabályi és belső szabályozásban előírt beszámolási-, adatszolgáltatási kötelezettségnek a ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt. eleget tett.


Az ÁSZ jelentésében a ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt. vezérigazgatójának egy javaslatot fogalmazott meg, amelyre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. ellenőrzése

 

A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. alaptevékenysége keretében élelmiszeripari kutatás-fejlesztést végzett. Tevékenysége 2003-tól kibővült tejből előállítható étrend kiegészítők, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények és speciális tápszerek gyártásával és forgalmazásával. A társaság részesedése feletti tulajdonosi jogokat az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolta, aki e feladatát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., (MNV Zrt.) útján látta el.

 

Két állami mezőgazdasági társaság ellenőrzése zárult le


Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a társaság részesedései felett az MNV Zrt., az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. és a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta. Az MNV Zrt. kialakította a tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjét, megalkotta a javadalmazási, juttatási rendszerről szóló szabályzatot és működtette monitoring rendszerét.


Az ellenőrzés feltárta, hogy a társaság egyes belső szabályzatait hiányosan, illetve nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítette el. Önköltség-számítási szabályzattal a jogszabályi előírás ellenére nem rendelkezett.


A társaságnál a bevételek és ráfordítások, valamint a beruházások, felújítások elszámolása nem volt megfelelő. Az értékcsökkenés és személyi juttatások elszámolása megfelelt a jogszabályi és belső előírásoknak.