Befejeződött két önkormányzati társaság ellenőrzése

2018-05-04 10:00:00   |   Feltöltötte: Lengyel Viktor

Az Állami Számvevőszék befejezte a Szászvári Településüzemeltetési Nonprofit Kft. és a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. gazdálkodásának 2013 és 2016 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a tulajdonosi joggyakorlás egyik társaság felett sem felelt meg a jogszabályoknak. A társaságok vagyongazdálkodása nem volt szabályozott és szabályszerű. A közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségnek a jogszabályi előírások ellenére nem tettek eleget, így egyik esetben sem biztosították a működés és gazdálkodás átláthatóságát.

Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladatellátó rendszerek ellenőrzéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel. Az ÁSZ ezért ütemezetten ellenőrzi az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteket, melynek keretében a Szászvári Településüzemeltetési Nonprofit Kft. és a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. ellenőrzésére is sor került.

 

Befejeződött két önkormányzati társaság ellenőrzése

 

A Szászvári Településüzemeltetési Nonprofit Kft. ellenőrzése

 

A társaság végezte Szászváron a településüzemeltetési szolgáltatást, a temetőfenntartást, a helyi televízió működtetését, a zöldterület-gazdálkodást, a közterület-fenntartást, 2015. május 16-tól a közétkeztetési, készétel szolgáltatási és faluház üzemeltetési feladatokat.


Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy Szászvár Nagyközség Önkormányzat a tulajdonosi joggyakorlás kereteit nem alakította ki szabályszerűen és tulajdonosi jogait nem gyakorolta szabályszerűen. Nem volt szabályszerű a társaság alapító okirata, nem alkottak javadalmazási szabályzatot. A vagyonátadás vagyonkezelési szerződéssel nem volt alátámasztva, így a közvagyon védelme nem volt biztosított.

 

Befejeződött két önkormányzati társaság ellenőrzése


A közpénz felhasználás nem volt átlátható, mert a felhasználás nem támogatási szerződés keretén belül, feltételekhez kötötten, hanem számla ellenében történt.


Az önkormányzati tulajdonosi joggyakorlás a jogszabályi előírásoknak nem felelt meg. A felügyelőbizottság nem működött szabályszerűen, a társaság egyszerűsített éves beszámolóit a jogszabályok ellenére a felügyelőbizottság jelentése nélkül fogadták el. Az önkormányzat a tulajdonosi joggyakorlása keretében ellenőrzési jogosítványaival nem élt.


A Szászvári Településüzemeltetési Nonprofit Kft. szabályszerű működését megalapozó, jogszabályokban előírt szabályzatokat nem készítették el.


A 2013-2014. üzleti évek gazdasági eseményeiről készült és letétbe helyezett egyszerűsített éves beszámolók ellenőrzését meghiúsította, hogy azok bizonylatokkal, analitikákkal nem voltak megalapozottak. Az ellenőrzött időszakban az egyszerűsített éves beszámolókat leltárral nem támasztották alá, így a közvagyonnal való felelősségteljes gazdálkodás nem volt biztosított. Mindezek miatt az egyszerűsített éves beszámolók nem tükröztek a gazdálkodásról megbízható és valós képet.

 

Befejeződött két önkormányzati társaság ellenőrzése


A Szászvári Településüzemeltetési Nonprofit Kft. nem tett eleget az előírt közzétételi kötelezettségének, így működése és gazdálkodása nem volt átlátható.


Az Állami Számvevőszék jelentésében a Szászvári Településüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének hét, Szászvár Nagyközség Önkormányzat polgármesterének kilenc javaslatot fogalmazott meg, amelyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. ellenőrzése

 

A társaságot 2008. szeptember 10-én Tokaj Város Önkormányzata és tizennégy község önkormányzatából álló tulajdonosi közösség alapította, általános, valamint szakorvosi járóbeteg-ellátás biztosítása érdekében. 2016. május 27-től a társaság jegyzett tőkéje 3 millió Ft-ra emelkedett, melynek következtében az önkormányzat tulajdonosi részesedése 96 % lett. A társaság 2013. február 28-tól közhasznú jogállású, 2015. december 30-tól kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek minősül. A társaság - közfeladatain túl - ingatlan bérbeadással összefüggő vállalkozási tevékenységet is folytatott.

 

Befejeződött két önkormányzati társaság ellenőrzése

 

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy az önkormányzat a tulajdonosi joggyakorlás kereteit nem megfelelően alakította ki, a tulajdonosi joggyakorlás nem volt szabályszerű. Az önkormányzat által kötött, 2015. április 30-ig hatályos vagyonkezelési szerződés nem felelt meg a jogszabály előírásának.

 

A társaság gazdálkodása és vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. A társaság a szabályszerű gazdálkodás szabályozási feltételeit nem alakította ki. A jogszabályi előírások ellenére a vagyonkezelt eszközöket mérlegében nem szerepeltette, továbbá az éves beszámolók mérlegtételeinek leltárral történő alátámasztását nem biztosította. A társaságnál a bevételek és ráfordítások elszámolása nem volt szabályszerű.

 

Befejeződött két önkormányzati társaság ellenőrzése

 

A társaság teljesítette beszámolási kötelezettségét, azonban a jogszabályban előírt közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok megismerését nem biztosította, ezért működése nem volt átlátható.

 

A megállapítások alapján az ÁSZ Tokaj Város Önkormányzata polgármesterének három javaslatot, a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 11 javaslatot fogalmazott meg, amelyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

Pető Krisztina

Dr. Nagy Imre

felügyeleti vezető

 

Lengyel Viktor

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály