Befejeződött a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. ellenőrzése

2017-10-11 10:00:00   |   Feltöltötte: Lengyel Viktor

Az Állami Számvevőszék befejezte a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. gazdálkodásának 2012 és 2015 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. feletti tulajdonosi jogokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Nemzetgazdasági Minisztérium összességében szabályszerűen gyakorolták. A Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. működésének szabályozottsága, a bevételek és ráfordítások elszámolása megfelelt az előírásoknak. A beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettséget az előírásoknak megfelelően teljesítették, a közzétételi kötelezettség szabályszerű teljesítésével a gazdálkodás átláthatóságát biztosították. A vagyon nyilvántartása megfelelő volt, a felelős vagyongazdálkodás követelményei érvényesültek.

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik, ellenőrzésük kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Az Állami Számvevőszék ellenőrzésével hozzájárul a közpénzek szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését, melynek keretében sor került a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. ellenőrzésére is.

 

Befejeződött a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. ellenőrzésére


A Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. feladata a Széchenyi Tőkealap kezelése, melynek forrását a Regionális Operatív Programok 2009-2010. évi akció-terveiben nevesített „Regionális Tőkebefektetési Alap” kerete alkotta. A Regionális Tőkebefektetési Alap program célkitűzése, hogy segítse a mikro-, kis- és középvállalkozásokat azzal, hogy pótlólagos forrást és tanácsadási szolgáltatásokat biztosít részükre a szükséges technológiai fejlesztésekhez, struktúraváltáshoz. A társaság egyszemélyi tulajdonosa a Magyar Állam. A társasági részesedés feletti tulajdonosi jogokat 2012-2013 között a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség gyakorolta, melynek a társasággal összefüggő jogviszonyok tekintetében 2014. január 1-jétől a jogutódja a Nemzetgazdasági Minisztérium lett. Az ellenőrzést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tevékenységét illetően a Nemzetgazdasági Minisztériumnál, mint jogutód szervezetnél folytatta le az ÁSZ.


Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. feletti tulajdonosi jogokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Nemzetgazdasági Minisztérium összességében megfelelően gyakorolták, a tulajdonosi felügyeletet biztosították. A felügyelő bizottság törvényes működésének feltételeit azonban 2015. július 21-ét követően a Nemzetgazdasági Minisztérium nem biztosította.

 

Befejeződött a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. ellenőrzésére


A Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. működésének, gazdálkodásának, alapkezelési tevékenységének szabályozottsága megfelelt a jogszabályi előírásoknak.


A bevételek és a ráfordítások elszámolása, a tervezési, beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése a jogszabályi előírásokkal és a tulajdonosi elvárásokkal összhangban történt. A közérdekű adatok szabályszerű közzétételével biztosították a gazdálkodás nyilvánosságát és átláthatóságát.


A Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. – a vonatkozó ágazati jogszabály előírásának megfelelően – kialakította és működtette a függetlenített belső ellenőrzést.

 

Befejeződött a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. ellenőrzésére


A társaság a vagyonával felelősen gazdálkodott, a mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat szabályszerű leltárral alátámasztották, a vagyonváltozást eredményező döntéseket az arra felhatalmazottak szabályszerűen hozták meg.


Az ÁSZ jelentésében a nemzetgazdasági miniszternek egy javaslatot fogalmazott meg, amelyre az érintettnek 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

Nagy Imre

Felügyeleti vezető

 

Czinder Enikő

Kommunikációs és kapcsolattartási Osztály