A Közszolgálati Kulturális Előadó-művészeti NKft. ellenőrzése

2017-10-12 10:00:00   |   Feltöltötte: Lengyel Viktor

Az Állami Számvevőszék befejezte a Közszolgálati Kulturális Előadó-művészeti Nonprofit Kft. gazdálkodásának 2012 és 2015 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap tulajdonosi joggyakorlása összességében szabályszerű volt. A társaság működésének szabályozottsága 2012. május 31-től felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A bevételeket és a ráfordításokat a társaság megfelelően számolta el, és vagyongazdálkodása is összességében szabályszerű volt. A társaság a tervezési, beszámolási, adatszolgáltatási és közzétételi kötelezettségének eleget tett, ezzel biztosította az átláthatóságot.

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik, ellenőrzésük kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Az Állami Számvevőszék ellenőrzésével hozzájárul a közpénzek szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését, melynek keretében sor került a Közszolgálati Kulturális Előadó-művészeti Nonprofit Kft. ellenőrzésére is.

 

A Közszolgálati Kulturális Előadó-művészeti NKft. ellenőrzése


A társaság előadó-művészeti tevékenységgel, elsősorban szimfonikus zenekar, illetve énekkar és gyermekkórus fenntartásával foglalkozik; kizárólagos tulajdonosa a Magyar Állam, a tulajdonosi jogok gyakorlója a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap volt.


Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak a társaság feletti tulajdonosi joggyakorlása összességében megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A tulajdonosi joggyakorló a társaság 2014. évi beszámolóját a felügyelőbizottság írásbeli jelentése nélkül fogadta el. A jogszabályoknak megfelelő anyagi érdekeltségi rendszert nem alakítottak ki, mivel nem készítették el a társaságra vonatkozó javadalmazási szabályzatot.

 

A Közszolgálati Kulturális Előadó-művészeti NKft. ellenőrzése


A társaság 2012. május 31-ét megelőzően nem alakított ki számviteli szabályzatokat, de a hiányosságokat a 2012. május 31-től hatályba helyezett szabályzatokkal pótolta. A 2012. május 31-től hatályos számlarend a jogszabállyal nem volt összhangban, mert nem tartalmazta a valamennyi alkalmazásra kijelölt számla számjelét és megnevezését, valamint a számla tartalmát. A társaság a pénzügyi-számviteli feladatait szabályszerűen látta el. A bevételek és ráfordítások elszámolása megfelelt a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályzatoknak. Az értékcsökkenés elszámolása megfelelt a jogszabályi feltételeknek; a tárgyi eszközök besorolása, a bekerülési érték meghatározása megfelelő volt. A társaság az üzleti terveit elkészítette, és negyedéves adatszolgáltatás keretében, működéséről rendszeresen beszámolt a tulajdonosnak.


A társaság az idegen tulajdonú eszközök leltározása során nem tartotta be a leltározási szabályzatban előírtakat, nyilvántartást ezen eszközökről – a jogszabály előírásai ellenére – nem vezetett. A tulajdonosi joggyakorlótól 2015-ben átvett eszközök értékét a társaság helytelenül mutatta ki a könyveiben, melyet a 2015. évi mérlegbeszámoló elfogadásakor a független könyvvizsgálói jelentésében a könyvvizsgáló nem kifogásolt.

 

A Közszolgálati Kulturális Előadó-művészeti NKft. ellenőrzése


Az ÁSZ jelentésében a Közszolgálati Kulturális Előadó-művészeti Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kettő, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatójának egy javaslatot fogalmazott meg, amelyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

Nagy Imre

Felügyeleti vezető

 

Lengyel Viktor

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály