Zajlik a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ellenőrzése

2019-01-09 14:58   |   Feltöltötte: Görgényi Gábor

Lezárult a felkészülési szakasz a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) ellenőrzésében. A számvevők belső munkaanyagokban megkezdték a következtetéseik írásba foglalását, amelyeket az SZGYF által beküldött dokumentumok és az ellenőrzési kritériumok összevetése alapján vonnak le.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2019. I. félévi ellenőrzési tervével összhangban ellenőrzi az SZGYF 2015-2017. évi pénzügyi és vagyongazdálkodását, amelynek során kiemelten fókuszál az intézmény belső kontrollrendszerének, valamint integritás kontrollrendszerének kiépítettségére és működésére. Az ellenőrzésre történő felkészülés lezárultával a számvevők megkezdték az SZGYF-től bekért ellenőrzési dokumentumok feldolgozását.


A számvevők az SZGYF 2015-2017. évi pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése során az SZGYF által megküldött dokumentumokat összevetik az ellenőrzési kritériumokkal és a levont következtetéseiket belső felhasználású számvevői munkaanyagokban foglalják írásba. A számvevői munkaanyagok a későbbiekben az ellenőrzésről szóló számvevőszéki jelentés tervezetének elkészítését alapozzák meg.


Az ellenőrzés alapján az ÁSZ arra keresi a választ, hogy az SZGYF-nél a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése, valamint az intézmény pénzügyi és vagyongazdálkodása szabályszerű volt-e, továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériumának az intézmény felett gyakorolt irányító szervi feladatellátása összhangban volt-e a jogszabályi előírásokkal.

 


Az ellenőrzés keretében értékeljük az SZGYF korrupciós kockázatainak kezelését szolgáló integritás kontrollok kiépítettségét és az integritás szemlélet érvényesülését. A belső kontrollrendszer, az integritás kontrollrendszer, valamint a vagyongazdálkodás szabályszerűségének értékelését az ellenőrzött időszak utolsó évére, vagyis 2017. évre vonatkozóan még részletesebb szempontok alapján végezzük el. E területek szabályszerű működtetése ugyanis alapvető fontosságú egy olyan intézmény esetében, amely a saját feladatai mellett, még több mint 100 intézmény fenntartói feladatait is ellátja.


Az SZGYF és területi kirendeltségei látják el az ország és a főváros szakosított szociális és gyermekvédelmi intézményeinek fenntartói és módszertani irányítói feladatait. Ennek megfelelően az SZGYF összesen 112 intézmény és telephelyei fenntartói feladatait látja el, amelyből 66 szociális, 39 gyermekvédelmi, 5 vegyes (szociális és gyermekvédelmi) és 2 egyéb típusú intézmény.


Az államháztartás központi alrendszere egyes intézményeinek, így az SZGYF közpénz felhasználása, a saját hatáskörű, valamint a felügyelt intézmények által ellátott közfeladatok sokrétűsége, valamint a feladatellátásához rendelt vagyon nagyságrendje indokolja, hogy az ÁSZ ellenőrzést folytasson az SZGYF pénzügyi és vagyongazdálkodása területén. Az ellenőrzés hozzájárulhat az SZGYF pénzügyi helyzetének pontosabb megítéléséhez, továbbá a jó gyakorlatok kialakításán és terjesztésén keresztül az ellenőrzés elősegítheti a gazdálkodás szabályszerűségének javítását.

 

Görgényi Gábor
ellenőrzésvezető