Warvasovszky Tihamér: Figyelünk az önkormányzatokra

2018-12-04 17:48   |   Feltöltötte: Hochbaum Dániel

Az önkormányzatokat érintő ellenőrzési tapasztalatokról tartott előadást Warvasovszky Tihamér a Magyar Államkincstár konferenciáján, Egerben. Az Állami Számvevőszék alelnöke beszámolt a legutóbbi évek ellenőrzési megállapításairól és bemutatta az ÁSZ pénzügyi kockázatokat megfigyelő rendszerét. Felhívta a figyelmet az önkormányzatok szabályszerű működését is támogató nyilvánosan elérhető öntesztekre. Mint mondta: ezzel az eszközzel mind a 3200 települési önkormányzat felmérheti a szabályozottságát.

 

Warvasovszky Tihamér, az Állami Számvevőszék alelnöke az elmúlt évek önkormányzatokat érintő ellenőrzéseinek tapasztalatairól, az ellenőrzések által azonosított pénzügyi kockázatokról tartott előadást a Magyar Államkincstár konferenciáján. Előadásában leszögezte: az ÁSZ küldetése, hogy ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzek átláthatóságát, a közpénzek hatékony és célszerű felhasználását. Az alelnök felidézte: 2010 után az önkormányzati rendszerben megjelenő gazdálkodási nehézségek, valamint az eladósodásból eredő veszélyek okán szükségessé vált a helyi önkormányzatok, illetve az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok fokozott ellenőrzése.

 

Warvasovszky Tihamér: Figyelünk az önkormányzatokra


Az ellenőrzések eredményei rámutattak, hogy a 2010-re kritikus mértéket öltő önkormányzati eladósodás mögött döntő részben az önkormányzati rendszerben egyszerre megjelenő működési és a felhalmozási forráshiány állt – foglalta össze az ÁSZ alelnöke. Hozzátette: ezen túl az európai uniós támogatással megvalósított beruházási projektek kivitelezési és fenntartási költségei kiemelt fenntarthatósági, illetve pénzügyi kockázatokat jelentettek a települések számára – helyezte kontextusba az elmúlt évek önkormányzati ellenőrzések tapasztalatait az ÁSZ alelnöke.

 

A helyi önkormányzatokat érintő legfrissebb ellenőrzési tapasztalatokra is kitért Warvasovszky Tihamér. Mint mondta: kiemelt kockázatként azonosítható a belső kontrollrendszer hiányos, nem megfelelő kialakítása, mely további pénzügyi-gazdálkodási szabálytalanságokhoz, sőt akár visszaélésekhez is vezethet. Példaként említette az önkormányzatok pénzügyi befektetéseit érintő ellenőrzéseket, ahol a befektetési szabálytalanságok általánosan visszavezethetők voltak a belső kontrollrendszer kialakításában és működtetésében feltárt szabálytalanságokra.

 

Warvasovszky Tihamér: Figyelünk az önkormányzatokra


Warvasovszky Tihamér további fontos területként azonosította a többségi önkormányzati tulajdonban működő gazdasági társaságok működtetésében rejlő kockázatokat, melyeknek ellenőrzését a számvevőszéki törvény 2011-es módosítása tette lehetővé. Előadásában két lényeges összefüggést emelt ki, amelyek rávilágítanak az önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek ellenőrzésének indokoltságára. Az egyik ilyen a társaságok által felhalmozott nyílt vagy rejtett adósságállomány, mint kockázati tényező – ugyanis sok esetben a települési önkormányzatok közvetve, cégeiken keresztül adósodnak el. A másik tényező pedig a közszolgáltatások költségei és az árképzés kapcsolata. Ezen a téren számos hiányosságot tártak fel a számvevőszéki ellenőrzések, mivel a gazdasági társaságok önköltségszámítása az esetek többségében nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, így pedig nem lehet megalapozott döntéseket hozni az árképzés tekintetében – foglalta össze az ÁSZ alelnöke.

 

Warvasovszky Tihamér: Figyelünk az önkormányzatokra


Warvasovszky Tihamér fontos előrelépési lehetőségként tárta a konferencia elé: a tulajdonosi jogokat gyakorló önkormányzatoknak nagy figyelmet kell szentelniük a cégeik ellenőrzésére és szabályosságuk, valamint hatékonyságuk értékelésére. Kifejezetten ajánlott beépíteni a tulajdonosi tevékenységbe a tervezés és a monitoring területén alkalmazható bevált technikákat, valamint a menedzsment teljesítményértékelését célzó eszközöket.


Warvasovszky Tihamér elmondta: az Állami Számvevőszék – a Magyar Államkincstár által kezelt adatokra támaszkodva – kialakította az önkormányzatok kockázati megfigyelő rendszerét, az ÖKOMER-t. Ezzel az új módszerrel az ÁSZ több száz önkormányzat egyidejű ellenőrzését végzi el – köztük olyanokat is, ahol korábban még nem végzett ellenőrzést – feltárva a gazdálkodásukban rejlő, pénzügyi egyensúlyi helyzetükre ható kockázatokat, valamint hogy vagyongazdálkodásuk során biztosítják-e a vagyon értékének megőrzését. Ezzel az új ellenőrzési megközelítéssel jelentősen növelhető az ellenőrzési lefedettség az önkormányzati alrendszerben, továbbá az ÁSZ településtípusonként értékelheti egyszerre nagyszámú, akár több száz önkormányzat pénzügyi- és vagyongazdálkodását. Jelenleg is több mint 300 kis-, és közepes méretű magyarországi város egyidejű monitoring ellenőrzése van folyamatban – ismertette az ÁSZ alelnöke.

 

Warvasovszky Tihamér: Figyelünk az önkormányzatokra


Warvasovszky Tihamér az Alaptörvény rendelkezéseit idézve előadásában leszögezte: az önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon, mellyel kapcsolatban alapvető követelmény a felelős és elszámoltatható gazdálkodás. A 2011-től hatályos számvevőszéki törvény értelmében amennyiben az ÁSZ az ellenőrzései során rendeltetésellenes vagy pazarló közpénzfelhasználást tapasztal, törvényben megfogalmazott lehetőségével élve, vagyonmegóvási intézkedést kezdeményezhet. A Számvevőszék jelzése alapján ilyen esetekben a Magyar Államkincstár felfüggeszti az ellenőrzött szervezet költségvetési támogatásait egészen addig, míg az ellenőrzött ki nem javítja a feltárt hiányosságokat. Az ÁSZ önkormányzatok esetében eddig összesen hat alkalommal kezdeményezett vagyonmegóvási intézkedést, melynek célja a szabálytalanságok kijavítása, ezáltal pedig a közpénzek és közvagyon védelme – mondta el a Warvasovszky Tihamér. Hozzátette: a szabálytalanságok kijavítása után az ÁSZ minden esetben visszavonja a vagyonmegóvási intézkedés foganatosítását a Magyar Államkincstárnál.

 

Warvasovszky Tihamér: Figyelünk az önkormányzatokra


Az ÁSZ alelnöke előadása végén felhívta a figyelmet a Számvevőszék öntesztjeire, melyek kitöltése hozzásegítheti az egyes szervezeteket az integritás alapú, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználásához. Az öntesztek ma már az önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok mellett az egyházi intézmények, valamint a központi költségvetési szervek szabályszerű működését, 2016 márciusától pedig már az európai uniós források felhasználásához kapcsolódó követelmények érvényesítését is támogatják. Kiemelte, hogy az ÁSZ öntesztjei segítségével nem csak a már ellenőrzöttek mérhetik fel saját helyzetüket, hanem a még nem ellenőrzött szervezetek számára is lehetőség adódik a „jó gyakorlatok” átvételére, a működés szabályozottságának és szabályszerűségének javítására. Warvasovszky Tihamér zárásként minden önkormányzatot bíztatott arra, hogy használják az ÁSZ honlapján elérhető megújult önkormányzati önteszteket.


Hochbaum Dániel
Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály