Készül a jelentéstervezet a vészhelyzeti betegellátásról

2019-01-08 09:00   |   Feltöltötte: Dr. Simon József

A számvevői munkaanyagok összeállítását követően megkezdődött a számvevőszéki jelentéstervezet összeállítása a sürgősségi (vészhelyzeti) betegellátás rendszerét érintő ellenőrzésben. A jelentéstervezet a sürgősségi betegellátás fejlesztését célzó ágazati stratégia megvalósítását értékeli, figyelembe véve az ellátást igénybevevők véleményét. A számvevőszéki jelentéstervezet összeállítását az ellenőrzésvezető végzi, az ellenőrzés keretében készített számvevői munkaanyagokra támaszkodva.

A sürgősségi betegellátás egy komplex és összetett rendszerként működik, amelynek elemei közé tartozik a mentés, az ügyeleti tevékenység és a kórházi sürgősségi ellátás. Az ellenőrzés a sürgősségi betegellátás működésének fejlesztését kitűző ágazati koncepció és stratégia megvalósítását értékeli a 2015-2017. évek közötti időszakban. Az ellenőrzés indokoltságát azon állampolgári jog adja, amely szerint a sürgősségi ellátás célja, hogy a társadalom tagjai azonos eséllyel, azonos időn belül jussanak megfelelő minőségű egészségügyi ellátáshoz.

 

A sürgősségi betegellátás rendszerének értékelése a teljesítményellenőrzés módszerét alkalmazza. A sürgősségi betegellátás rendszerének értékelését a már elkészült számvevői munkaanyagok két szempontból készítették el. Egyrészt az ellenőrzés kiterjedt arra, hogy az egészségügyért felelős miniszter elvégezte-e a sürgősségi ellátás rendszere, mint közszolgáltatás vonatkozó céljainak időszakos megvalósulásának nyomon követését, illetve megtörtént-e a kitűzött célok megvalósulásának monitoringja és az elért eredmények értékelése. Másrészt az ellenőrzés értékeli az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő lakosság tapasztalatait is.

 

 

A sürgősségi betegellátás fejlesztése régóta szerepel az egészségügyi ágazat hosszú távú fejlesztési programjaiban. Ebből kiindulva az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy a sürgősségi betegellátás, mint közszolgáltatás megfelelt-e a társadalom elvárásainak, valamint hogy teljesültek-e a sürgősségi betegellátás fejlesztése érdekében kitűzött célok.

 

A számvevőszéki jelentéstervezet együttesen, egységes szerkezetben tartalmazza majd az ellenőrzés keretében megfogalmazott lényeges megállapításokat. A jelentéstervezet összeállításához az ellenőrzésvezető a számvevők által készített számvevői munkaanyagokat használja fel. A számvevőszéki jelentéstervezet összeállítása során a megállapítások megalapozottságának kontrollja kiemelt szempontot jelent.

 

Az ellenőrzés előrehaladásáról folyamatosan beszámolunk a Hírportálon.

 

dr. Simon József

ellenőrzésvezető