Véget ért az Országgyűlés 2017. őszi ülésszaka

2017-12-15 12:56:00   |   Feltöltötte: Dr. Pálmai Gergely

Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés kedden lezárult 2017. őszi ülésszakán is figyelemmel kísérte a Parlament munkáját és eleget tett törvényi kötelezettségeinek. A 2016. évi központi költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről számvevőszéki jelentést nyújtottunk be, az általános vitában az ÁSZ elnöke is felszólalt, továbbá az ülésszak során válaszolt a képviselők kérdéseire. De ezen túlmenően is folyamatosan figyelemmel kísértük a Parlament munkáját mind a plenáris üléseken, mind pedig a bizottságokban, tájékoztatóinkkal és javaslatainkkal segítettük a törvényalkotók munkáját.

Az Állami Számvevőszéknek törvényben foglalt feladata, hogy az ellenőrzési tapasztalatain alapuló megállapításaival, javaslataival, tanácsaival járuljon hozzá a jól irányított állam működéséhez. Ennek lényeges területe az Országgyűlés munkájának folyamatos figyelemmel kísérése, a plenáris és a bizottsági üléseken való részvétel, az ellenőrzések által feltárt, gyakorlati tapasztalatok átadása, hasznosulása.

Fontosnak tartjuk, hogy a jogalkotók megfelelő időben, már a törvényalkotási munka kezdeti szakaszában megismerhessék az ellenőrzések tapasztalatait és következtetéseit. Az Állami Számvevőszék a Parlament tájékoztatásának szabályozott részén túlmenően, proaktív módon, kezdeményező szemlélettel is gondoskodik az Országgyűlés informálásáról. Az Országgyűlés őszi és tavaszi ülésszakaira rendszeresen ajánlásokat fogalmaz meg az Országgyűlés törvényalkotási programjához.

Az Országgyűlés 2017. őszi ülésszakának törvényalkotási programjához elkészített és megküldött ÁSZ ajánlásban is felhívtuk a figyelmet a 46 benyújtani tervezett törvényjavaslat közül 18-hoz kapcsolódóan a már megjelent jelentéseinkre. Az Állami Számvevőszék és az Országgyűlés közötti együttműködés keretében az ÁSZ ajánlás a Parlament honlapján is elérhetővé vált, továbbá 12 bizottsági- és ellenőrző albizottsági elnöknek írt levélben külön felhívtuk a figyelmet a bizottság feladatkörébe tartozó fontosabb jelentésekre. Erről itt adtunk részletes tájékoztatást.

 

A 2017. őszi ülésszak során is folyamatosan figyelemmel kísértük az Országgyűlés munkáját mind a plenáris üléseken, mind pedig a bizottságok ülésein. A 2016. évi zárszámadási törvényjavaslat és a zárszámadás ellenőrzéséről készült ÁSZ jelentés együttes általános vitáján és az ülésszak végén az ÁSZ elnökéhez intézett azonnali kérdés és az arra adott válasz alkalmával is jelen voltak munkatársaink.


Domokos László expozéja

A 2016. évi zárszámadási törvényjavaslat általános vitájában az ÁSZ elnöke ismertette az ÁSZ ellenőrzésének megállapításait, valamint a tavalyi esztendő makrogazdasági összefüggéseit, hangsúlyozta, hogy az Állami Számvevőszék megállapítása szerint a 2016. évi költségvetés végrehajtása szabályszerű volt. A hiány és az államadósság alakulása a jogszabályi előírásoknak és az uniós feltételeknek megfelelt. A zárszámadási törvényjavaslat megalapozott, az abban szerepeltetett adatok megbízhatóak.


Az Országgyűlés a 2017. őszi ülésszakban - felhasználva az ÁSZ ellenőrzéseinek tapasztalatait - módosította a kampányfinanszírozásról szóló törvényt. A módosítás körülményeiről, az ÁSZ ellenőrzéseinek tapasztalatiról ebben a cikkben olvashat bővebb információkat.

 

Az ÁSZ munkatársai 14 alkalommal vettek részt bizottsági üléseken az ÁSZ feladatellátásához kapcsolódó napirendi pontok tárgyalásakor, melyek során naprakész információkat szerezhettek az ÁSZ tevékenységét érintő törvényalkotási munkáról.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzési, elemzési tevékenységének aktív, közvetlen hasznosítására is sor került az Országgyűlés 2017. őszi ülésszakán. Tájékoztató anyagokat készítettünk és adtunk át az illetékes bizottság részére az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának, a Gazdasági Versenyhivatalnak, a Bethlen Gábor Alapnak - a zárszámadás keretében történő - számvevőszéki ellenőrzéseiről, ezzel is támogatva a beszámolókat elfogadó Országgyűlés munkáját.


dr. Posta Gabriella

dr. Pálmai Gergely

Elnöki titkárság és igazgatási osztály