Véget ért a teljesítménymérési keretrendszerről szóló képzés

2018-10-07 11:00:00   |   Feltöltötte: Takaró Rita

A Legfőbb Ellenőrző Intézmények Teljesítménymérési Keretrendszeréről szóló képzésen a résztvevők megismerték a PMF alkalmazásának lényegét, előnyeit és korlátait, valamint szempontokat az értékelés lefolytatásához.

Az ÁSZ képviselője az INTOSAI fejlesztési szervezete, az IDI irányításával megrendezett képzésen vett részt a Legfőbb Ellenőrző Intézmények Teljesítménymérési Keretrendszerről (továbbiakban SAI PMF).


A Legfőbb Ellenőrző Intézmények Teljesítménymérési Keretrendszere olyan objektív teljesítménymérési keretrendszer, amelynek célja támogatni a számvevőszékek értékeinek és hasznosságának kommunikálását, valamint magas szintű áttekintést adni a számvevőszékek teljesítményéről (az ISSAI sztenderdek és egyéb nemzetközi jó gyakorlatok vonatkozásában), megkönnyíteni a számvevőszékek teljesítményének mérését és monitorozását.


SAI PMF arra törekszik, hogy hozzásegítse a legfőbb ellenőrző intézményeket az elszámoltathatóság, átláthatóság és az integritás megerősítéséhez. Lehetővé teszi, hogy a számvevőszékek példamutató szervezetként járjanak elől az elszámoltathatóság és átláthatóság terén azzal, hogy mérik a saját teljesítményüket is.


A SAI PMF azt értékeli, hogy a legfőbb ellenőrző intézmény hogyan teljesít a nemzetközi jó gyakorlatokhoz, valamint az ISSAI sztenderdekhez viszonyítva, és ezek alapján segít azonosítani a számvevőszék teljesítményének erősségeit, valamint gyengeségeit. Az értékelés minden esetben bizonyítékokon és dokumentumokon alapul. Az értékelés nem tartalmaz javaslatokat a jövőre vonatkozóan, azonban megalapoz olyan folyamatokat, mint a legfőbb ellenőrző intézmények stratégiai tervének fejlesztése, és/vagy kapacitásfejlesztési kezdeményezések azonosítása és priorizálása. A SAI PMF használata önkéntes.


Az Állami Számvevőszék stratégiai célkitűzése, hogy figyelemmel kísérje az ellenőrzés nemzetközi szervezeteiben folyó szakmai tevékenység tartalmi, módszertani változásait, és részt vegyen a szakmai műhelyek munkájában. A rendezvény hozzájárult a képzésen résztvevő számvevőszékekkel való kölcsönös tapasztalatcseréhez.

 

 

Takaró Rita
Stratégia tervezési és elvi módszertani osztály