Véget ért a PM, az LMP és az MSZP ellenőrzése

2018-01-11 15:26:00   |   Feltöltötte: Dr. Czinder Enikő

Az Állami Számvevőszék befejezte a Párbeszéd Magyarországért Párt (PM), a Lehet Más a Politika (LMP) és a Magyar Szocialista Párt (MSZP) 2015-2016. évekre vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a PM és az LMP gazdálkodásuk szabályozási környezetét nem megfelelően, míg az MSZP a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította ki. A PM, az LMP és az MSZP 2015. és 2016. évi pénzügyi kimutatásaikat nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítették el. A PM és LMP könyvvezetése és gazdálkodása során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és belső előírásokat nem tartották be. Az MSZP könyvvezetési, nyilvántartási rendszerét, továbbá az ellenőrzési rendszerét nem az előírásoknak megfelelően működtette. Mindhárom párt működéséhez a jogszabályt megsértve jogi személytől tiltott, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást fogadott el.

A politikai élet tisztasága érdekében különösen indokolt a pártok gazdálkodásának ellenőrzése. Az Állami Számvevőszék törvényi előírás alapján kétévente ellenőrzi a költségvetési támogatásban részesülő pártok gazdálkodását, így az ÁSZ kiemelt szerepet tölt be és felelősséget visel a pártok feletti társadalmi kontroll érvényesítésében.


Az ellenőrzések célja annak értékelése volt, hogy a közzétett pénzügyi kimutatások a törvényi előírásoknak megfeleltek-e, a könyvvezetés és gazdálkodás során betartották-e a vonatkozó jogszabályi és belső előírásokat; a Párbeszéd Magyarországért Párt, a Lehet Más a Politika és a Magyar Szocialista Párt a működésükhöz szabályszerűen igénybe vehető forrásokat, támogatásokat használtak-e fel.

 


Az ellenőrzés során az ÁSZ – összhangban a pártok ellenőrzésének a megváltozott jogszabályok szerinti 2016-ban megújított módszertanával – értékelte a párttörvény 2014. január 1-től hatályos, a tiltott vagyoni hozzájárulásokra vonatkozó törvényi előírások betartását. A módosítás következtében 2014. január 1-től tilos a jogi személyektől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől, más államtól, külföldi szervezettől és nem magyar állampolgár természetes személyektől származó vagyoni hozzájárulás elfogadása. Tiltott vagyoni hozzájárulásnak minősül, ha egy párt a mindenki számára elérhető árnál lényegesen olcsóbban vesz igénybe vagy rendel meg szolgáltatásokat. A törvény arról is rendelkezik, hogy ha a vagyoni hozzájárulást nem pénzben nyújtották, a párt köteles annak értékeléséről (értékének meghatározásáról) gondoskodni. Ha a párt a vonatkozó rendelkezéseket megsértve az értékelést nem végezte el, akkor azt az ÁSZ teszi meg. A tiltott, nem pénzbeli hozzájárulás elfogadása esetén annak értékét az Állami Számvevőszék állapítja meg.

 

A Párbeszéd Magyarországért Párt ellenőrzése


Az ÁSZ megállapította, hogy a párt gazdálkodásának szabályozási környezetét nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította ki, nem teremtette meg a közpénzekkel való átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás alapjait. A 2015. és 2016. évi pénzügyi kimutatásai nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak, a könyvvezetése, a bevételeinek és kiadásainak elszámolása nem volt szabályszerű. A gazdálkodása során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és belső előírásokat nem tartotta be, ezzel nem biztosította gazdálkodásának, vagyoni helyzetének átláthatóságát. A PM működéséhez a jogszabályt megsértve jogi személytől tiltott, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást fogadott el.


A Párbeszéd Magyarországért Párt 2015-ben és 2016-ban is 106 millió 700 ezer Ft központi költségvetési támogatásban részesült. A 2015. évi pénzügyi kimutatásban 113 millió 553 ezer Ft bevételt, valamint 105 millió 337 ezer Ft kiadást számolt el. A 2016. évi pénzügyi kimutatás szerint az összes bevétele 112 millió 941 ezer Ft, a kiadások összege 95 millió 952 ezer Ft volt.


Az ÁSZ megállapította, hogy a PM gazdálkodására vonatkozó számviteli keretek kialakítása és a belső szabályozások tartalma nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, így a párt nem teremtette meg a közpénzekkel való átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás alapjait. A párt ellenőrzési rendszere nem az előírásoknak megfelelően működött.

 


A PM a 2015. és 2016. évi pénzügyi kimutatásait a jogszabályi előírásoknak megfelelő határidőben a Magyar Közlöny mellékletét képező Hivatalos Értesítőben és a saját honlapján közzétette. A 2015. és 2016. évi pénzügyi kimutatásokat azonban nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítette el, ezzel nem biztosította gazdálkodásának átláthatóságát.


Az ÁSZ megállapította, hogy a PM a törvényi előírás ellenére nem végezte el a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások törvényben előírt értékelését. Ezért az ÁSZ azt állapította meg, hogy a párt 2015-2016-ban 7 millió 525 ezer Ft értékben nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást fogadott el jogi személyektől kedvezményes ingatlan bérlet, valamint kedvezményes politikai hirdetési szolgáltatás formájában.


A Párbeszéd Magyarországért Párt működéséhez felhasznált, egyéb hozzájárulások, adományok, egyéb bevételek elszámolása nem volt szabályszerű. A gazdálkodással összefüggő tevékenységének keretében a kiadások teljesítése nem volt szabályszerű, mert a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait nem tartották be.


Az ÁSZ a jelentésében a PM társelnökeinek 10 javaslatot fogalmazott meg, amelyre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük. Az ÁSZ a törvényi előírás alapján a tiltott támogatás megállapításáról tájékoztatta a Magyar Államkincstárat és felhívással fordult a PM társelnökeihez.


A Lehet Más a Politika ellenőrzése


Az ÁSZ megállapította, hogy a párt gazdálkodásának szabályozási környezetét nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította ki, nem teremtette meg a közpénzekkel való átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás alapjait. A párt a könyvvezetése és gazdálkodása során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és belső előírásokat nem tartotta be. A 2015. évi és a 2016. évi pénzügyi kimutatást nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítette el. Az LMP működéséhez a jogszabályt megsértve tiltott vagyoni hozzájárulást fogadott el.


A Lehet Más a Politika 2015-ben és 2016-ban egyaránt 173 millió 700 ezer Ft központi költségvetési támogatásban részesült. A 2015. évi pénzügyi kimutatásban 200 millió 135 ezer Ft bevételt, valamint 164 millió 852 ezer Ft kiadást számolt el, a 2016. évi pénzügyi kimutatásban 194 millió 899 ezer Ft bevételt, valamint 172 millió 138 ezer Ft kiadást.


Az ÁSZ megállapította, hogy a Lehet Más a Politika gazdálkodására vonatkozó számviteli keretek kialakítása és a belső szabályozások tartalma nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, így a párt nem teremtette meg a közpénzekkel való átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás alapjait. Az ellenőrzési rendszere nem az előírásoknak megfelelően működött.

 


Az LMP a 2015. évi és a 2016. évi pénzügyi kimutatásait nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítette el, ezzel nem biztosította gazdálkodásának áttekinthetőségét, és ezeket a pénzügyi kimutatásokat tette közzé a Magyar Közlöny mellékletét képező Hivatalos Értesítőben és a saját honlapján jogszabályi előírások szerinti határidőben.


A Lehet Más a Politika a működéséhez a források közül a költségvetésből juttatott támogatásokat szabályszerűen használta fel, azonban az egyéb hozzájárulások, adományok bevételeinek elszámolása nem volt szabályszerű. A kiadások kifizetése során az utalványozás és a könyvviteli számlákra való hivatkozás elmaradása miatt a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait nem tartotta be, a közpénzekkel nem átlátható és ellenőrizhető módon gazdálkodott.


Az ÁSZ megállapította, hogy az LMP a törvényi előírás ellenére nem végezte el a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások törvényben előírt értékelését. Ezért az ÁSZ azt állapította meg, hogy a párt 2015-2016-ban 4 millió 420 ezer Ft értékben tiltott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást fogadott el jogi személyektől kedvezményes ingatlan bérlet formájában.


Az ÁSZ a jelentésében az LMP társelnökeinek összesen 11 javaslatot fogalmazott meg, amelyre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük. Az ÁSZ a törvényi előírás alapján a tiltott támogatás megállapításáról tájékoztatta a Magyar Államkincstárat és felhívással fordult az LMP társelnökeihez.


A Magyar Szocialista Párt ellenőrzése


Az ÁSZ megállapította, hogy a párt gazdálkodásának szabályozási környezetét a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította ki. A könyvvezetési, nyilvántartási rendszerét, továbbá az ellenőrzési rendszerét ugyanakkor nem az előírásoknak megfelelően működtette. A pénzügyi kimutatásait nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítette el. Az MSZP működéséhez a jogszabályt megsértve, tiltott vagyoni hozzájárulást fogadott el.


A Magyar Szocialista Párt 2015-ben és 2016-ban is 427 millió Ft központi költségvetési támogatásban részesült. A 2015. évi pénzügyi kimutatásban 774 millió 258 ezer Ft bevétel és 472 millió 578 ezer Ft kiadás, a 2016. évi pénzügyi kimutatásban 1 milliárd 624 millió 484 ezer Ft bevétel és 1 milliárd 936 millió 470 ezer Ft kiadás szerepelt.

 


Az ÁSZ megállapította, hogy a Magyar Szocialista Párt gazdálkodására vonatkozó számviteli keretek kialakítása és a belső szabályozások megfeleltek a jogszabályi előírásoknak. A párt könyvvezetési, nyilvántartási rendszerét és ellenőrzési rendszerét azonban nem az előírásoknak megfelelően működtette.


Az MSZP a 2015. évi és a 2016. évi pénzügyi kimutatásait nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítette el, ezzel nem biztosította gazdálkodásának áttekinthetőségét. A pénzügyi kimutatásokat a jogszabályi előírások szerinti határidőben közzétette a Magyar Közlöny mellékletét képező Hivatalos Értesítőben és a saját honlapján. A kiadások kifizetése során – a jogszabályi és belső szabályzatok előírásai ellenére – a párt elmulasztotta az utalványozást, és nem hivatkozott a könyvviteli számlákra, így nem gazdálkodott a közpénzekkel átlátható és ellenőrizhető módon.


Az ÁSZ megállapította, hogy az MSZP a törvényi előírás ellenére nem végezte el a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások törvényben előírt értékelését. Ezért az ÁSZ azt állapította meg, hogy a párt 2015-2016-ban 2 millió 25 ezer Ft értékben tiltott vagyoni hozzájárulást fogadott el jogi személyektől kedvezményes ingatlan bérlet formájában.


Az ÁSZ a jelentésében az MSZP elnökének 10 javaslatot fogalmazott meg, amelyre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie. Az ÁSZ a törvényi előírás alapján a tiltott támogatás megállapításáról tájékoztatta a Magyar Államkincstárat és felhívással fordult az MSZP elnökéhez.

 

Az ellenőrzésekről készült jelentések az alábbi linkre kattintva olvashatók: Párbeszéd Magyarországért Párt, Lehet Más a Politika, Magyar Szocialista Párt

 

Nagy Imre

felügyeleti vezető

 

Czinder Enikő

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály