Vége felé közeledik a Világi Zsidó Iskola Alapítvány ellenőrzése

2018-06-29 11:00:00   |   Feltöltötte: Molnár Zsuzsanna

Az ellenőrzés vezetője elkészítette a Világi Zsidó Iskola Alapítvány ellenőrzéséről a számvevők megállapításait összefoglaló számvevőszéki jelentéstervezetet. A jelentéstervezet több szintű minőségbiztosítási fázison megy keresztül mielőtt az ÁSZ elnöki értekezlete tárgyalja.

A „Nem állami humánszolgáltatók ellenőrzése – A humánszolgáltatást nyújtó államháztartáson kívüli köznevelési és szociális intézmények, szolgáltatók fenntartói központi költségvetésből kapott támogatásai felhasználása” ellenőrzése során az Állami Számvevőszék a költségvetési támogatás felhasználásának szabályszerűségét ellenőrizte az Alapítványnál. A Világi Zsidó Iskola Alapítványnál végzett ellenőrzést indokolja, hogy az Alapítvány több mint 1 Mrd Ft központi költségvetési támogatásban részesült köznevelési közfeladat ellátására a 2014-2016. közötti években.

 

 

Az ellenőrzésvezető a számvevői munkaanyagok alapul vételével összeállította a számvevőszéki jelentéstervezetet, melynek célra tartottságát, alátámasztottságát a felügyeleti vezető segítette sok éves szakmai tapasztalatával az un. „háromnegyedidős egyeztetés” keretében. Ezt követően került beterjesztésre a jelentéstervezet az Elnöki Értekezlet elé. A számvevőszéki jelentéstervezet az Elnöki Értekezleten történő megtárgyalás előtt további minőséget garantáló felülvizsgálatokon esik át, mielőtt az ÁSZ elnöki értekezlete tárgyalja. Véleményt ad a jelentéstervezet megfelelőségről és célra tartottságáról az ellenőrzés felügyeleti vezetője, valamint az ÁSZ elemző feladatokat ellátó egysége is írásba foglalja véleményét a jelentéstervezet jogi megfelelőségéről, jogi kockázatairól, a javaslatok és a javaslatokat megalapozó megállapítások jogi megalapozottságáról.

 

Az Elnöki Értekezlet kizárólag, magas szakmai színvonalú, megalapozott, jogilag alátámasztott, közérthető stílusban megfogalmazott jelentéstervezetet hagy jóvá.

 

Molnár Zsuzsanna
ellenőrzésvezető