Városi önkormányzatok pénzügyi kockázatait érintő ellenőrzés

2018-05-13 23:50:00   |   Feltöltötte: Heidinger Tibor

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2018. I. félévi ellenőrzési terve alapján megkezdődött az „Önkormányzatok pénzügyi monitoring alapján végzett ellenőrzése – Az Önkormányzatok – településtípusok szerinti (városok) – gazdálkodásának fenntarthatósága” című ellenőrzés. A számvevők az első szakaszban felkészülnek az ellenőrzés végrehajtására. Ellenőrzési program alapján kerül sor az érintett önkormányzatok pénzügyi-gazdasági helyzetének, kockázatainak értékelésére. 

Az ellenőrzés során az ÁSZ elsősorban a Magyar Államkincstár által szolgáltatott adatállományokat – költségvetési beszámolók, időközi költségvetési jelentések, mérlegjelentések – használja. A helyénvalósági ellenőrzés a városi önkormányzatok 2015-2016. évi pénzügyi-gazdasági folyamatait elemzi, értékeli. A 2018. év elején indult, településtípusokat érintő ellenőrzések során az ÁSZ helyénvalósági kritériumok alapján, összevontan értékeli a városi önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodását érintő kockázatokat. 

 

Az új ellenőrzési megközelítéssel jelentősen növelhető az ellenőrzési lefedettség az önkormányzati alrendszerben. Az ÁSZ az új módszertan segítségével több száz magyarországi város összevont ellenőrzését végezheti el.

 

 

Az ÁSZ az Alaptörvény szerint a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás elvét érvényesíti. Az önkormányzati alrendszerben a pénzügyi egyensúly megteremtése és hosszú távú fenntartása miatt kiemelten fontos a pénzügyi kockázatok feltárása, elemzése, értékelése. Az ÁSZ ennek érdekében alakította ki az önkormányzatok kockázatait megfigyelő rendszerét, melynek keretében folyamatosan értékeli az önkormányzatok pénzügyi egyensúlyát, eladósodásuk kockázatát és a vagyongazdálkodás keretében a vagyon értékének megőrzését.

 

A jelentős részben beszámolókra támaszkodó ellenőrzés fő kérdése, hogy a városi önkormányzatok képesek voltak-e a törvényben meghatározott feladataikat ellátni, gazdálkodásuk fenntartható-e változatlan formában.


Az ellenőrzés előrehaladásáról a hírportálon folyamatosan beszámolunk.

 

Heidinger Tibor

ellenőrzésvezető