Változásokat követő gördülő tervezésű Képzési Terv az ÁSZ-nál

2018-09-07 08:00   |   Feltöltötte: Gyaraki Henriette
Utoljára frissítve: 2018-09-06 16:48

A stratégiai célok megvalósítását támogató, s egyben az országgyűlési határozatokban megfogalmazott célokkal is összhangban, az Állami Számvevőszék évente elkészíti a szervezet igényeihez igazodó Képzési Tervét gördülő tervezési eljárással.

 

Az Állami Számvevőszék 2011-ben elfogadott középtávú intézményi stratégiája és a stratégiai célkitűzéseket alábontó humánerőforrás stratégiája egyaránt rögzíti, hogy az Állami Számvevőszék a környezeti változásokra, a közvélemény elvárásaira illetve a felmerülő kihívásokra való külső és belső reagáló képesség fejlesztése jegyében erősíti kapacitásait.

Az éves Képzési Terv képzési palettaként tartalmazza az aktuális évben megvalósítandó képzések listáját, a tervezett létszámokkal, költségekkel valamint a képzési óraszámokkal.

 

Domokos László az ÁSZ és a Miskolci Egyetem közös tanszéke képzésének  évnyitóján

 

Fókuszterületek

 

1) Beillesztő képzések
2) Vezetői kompetenciák továbbfejlesztése
3) Szakmai képzések folyamatos elérhetőségének biztosítása
4) Digitális tudás fejlesztése 
5) Etikus közpénzügyi vezető képzés

6) Monitoring rendszer működtetése, mérés és értékelés

 

Elvárt eredmény

 

Azon stratégiai cél megvalósítása, mely szerint a szervezet gondoskodik a legfontosabb szakmai érték, a szaktudás megőrzéséről, fejlesztéséről, és színvonalas képzés, strukturált oktatás révén biztosítja a szakmai hozzáértés fokozását.

 

Gyaraki Henriette

Számvevői iroda