Változáskezeléssel a környezeti kihívások rugalmas kezeléséért

2018-06-29 09:23:00   |   Feltöltötte: Laczkovich Rita

Az Állami Számvevőszék olyan dinamikus struktúra, melyben a környezeti események, a feladatellátás változásai, a belső impulzusok állandóan inspirálják a fejlődést. A szervezet működésében olyan változások, átalakulások történtek, amelyek időről-időre igénylik az áttekintést, az irányok, megtett intézkedések stratégiai célokkal való összhangjának kontrollját.

Az ÁSZ intézményi és funkcionális stratégiájában meghatározott cél, hogy „a Számvevőszék olyan szervezetté váljon, amely képes megfelelni a kor kihívásainak, alkalmazkodni tud a változásokhoz”. Intézményünk folyamatosan fejleszti külső, belső reagáló készségét, hogy a kihívásokra, az elvárásokra érdemi válaszok szülessenek és a szervezet működésére a gazdaságosság, a hatékonyság, az eredményesség és a fenntarthatóság legyen jellemző.


Ahhoz, hogy az ÁSZ a változásokat hatékonyabban legyen képes menedzselni, szükségessé vált egy egységes, szervezeti szintű változáskezelési keretrendszer kidolgozása. A változáskezelési elvek meghatározását követően 2016-ban került sor a változáskezelési projekt elindítására, amely megvalósítása három fázisban történt. Az illetékes szervezeti egységek bevonásával végrehajtott projekt eredményeként 2018 tavaszán elkészült egy, a szervezeti felhasználókat segítő belső gyakorlati anyag.

 

Változtatás végrehajtása projektmenedzsment eszközökkel

 


A dokumentum támogatást ad az ÁSZ szervezeti sajátosságaira szabott módszerek és eljárások tudatos, tervezett, és hatékony alkalmazásához a lehető legjobb eredmény elérése érdekében. Így a változtatással összefüggésben kialakuló új körülmények kezelése a változás működésre, feladatellátásra és gazdálkodásra gyakorolt pozitív hatását nem veszélyezteti. A tudatosan irányított változáskezelés során azzal is számolni kell, hogy a változtatás-sorozat egyes lépései során felmerülő – megoldásra váró – feladatok jellemzően összefüggésben állnak egymással és a szervezetirányítás további területeire, folyamataira is kiterjednek.


Kiemelendő, hogy a segédeszköz a projektszemléletre, a projektszerű munkavégzésre fókuszál az erőforrások optimális felhasználása érdekében. Ez elősegíti, hogy minden feladat végrehajtásához dedikált projektterv alapján szükséges ideig, a megfelelő szakmai kompetenciával rendelkező személy kerüljön kijelölésre.


Az ÁSZ a változáskezelés eszköztárának kialakításával megteremtette a stratégiájában megfogalmazott célok megvalósításának feltételeit, amivel elősegíti a szervezet reagáló képességét a környezeti kihívások rugalmas kezelésére.

 

 

Laczkovich Rita
Szathmáry Judit
Stratégiai tervezési és elvi módszertani osztály