Vagyonmegóvási intézkedés Kozármisleny Város Önkormányzatánál

2019-01-07 15:38   |   Feltöltötte: Varsányiné Dudás Eleonóra

Az Állami Számvevőszék Kozármisleny Város Önkormányzatánál az ellenőrzés során feltárta, hogy az önkormányzatnál nem volt biztosított az átláthatóság, elszámoltathatóság, a közpénzfelhasználás szabályossága és a nemzeti vagyonnal történő felelős gazdálkodás, ezért az ÁSZ kezdeményezte az önkormányzat államháztartásból származó támogatásai folyósításának felfüggesztését.

Az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok ellenőrzése – Integritás és belső kontrollrendszer" címmel ellenőrzést folytatott le Kozármisleny Város Önkormányzatánál. Az ellenőrzés megállapította a szervezeti és működési szabályzat és a gazdálkodási jogkörök nyilvántartásának hiányát, amely alapján fennáll a vonatkozó szabályok megsértésével történő károkozás veszélye, a törvényes gazdálkodás feltételeinek hiányában a pénzeszközök rendeltetésellenes felhasználása. Ezért az ÁSZ az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI törvény 31. § (1) bekezdés b) pontja alapján kezdeményezte az illetékes hatóságnál Kozármisleny Város Önkormányzata esetében az államháztartásból származó támogatások folyósításának felfüggesztését.


Az ÁSZ felszólította Kozármisleny Város Önkormányzata polgármesterét, hogy intézkedjen a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője felé, hogy szűntesse meg a fenti jogszabályellenes állapotot és a megszűnést alátámasztó dokumentumokat 15 napon belül küldje meg az ÁSZ részére.


Amennyiben az önkormányzat a törvényes gazdálkodás alapvető feltételeit biztosító, ÁSZ által kért dokumentumokat a rendelkezésre álló határidőn belül megküldi, és azokat az ÁSZ elfogadja, a támogatások folyósításának felfüggesztésére vonatkozó intézkedés fenntartása a továbbiakban már nem szükséges. Ez esetben az ÁSZ értesíti az intézkedést foganatosító hatóságot és kezdeményezi a támogatás folyósítás felfüggesztésének megszüntetését.


Dr. Nagy Imre

felügyeleti vezető