Utóellenőrzések megállapításai észrevételezésen

2019-01-02 12:07   |   Feltöltötte: Nyéki Melinda

Az Állami Számvevőszék megküldte észrevételezésre a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, valamint Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata utóellenőrzéséről készült számvevőszéki jelentéstervezeteket az ellenőrzött szervezetek vezetőinek, akik a kézhezvételt követő 15 napon belül észrevételt tehetnek az ellenőrzés megállapításaira.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elvégezte a nemzeti park igazgatóságok feladatellátásának és vagyonkezelésének ellenőrzését lezáró intézkedési tervek utóellenőrzését a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságnál és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságnál, valamint az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzését Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatánál.


Az ellenőrzések célja annak megítélése volt, hogy a korábbi számvevőszéki jelentésekben foglalt javaslatokat megalapozó megállapításokkal összhangban készített intézkedési tervekben vállalt feladatokat a nemzeti park igazgatóságok és az önkormányzat végrehajtotta-e, azaz a korábbi hiányosságok és szabálytalanságok kijavításra, megszüntetésre kerültek-e.


Az ÁSZ az észrevételezési jog biztosítása érdekében az elkészült számvevőszéki jelentéstervezeteket az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (ÁSZ tv.) 29. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megküldte az ellenőrzött szervezetek vezetői részére. A nemzeti park igazgatóságok igazgatói és a polgármester az ÁSZ törvény értelmében az ellenőrzés megállapításaira 15 napon belül írásban észrevételt tehetnek. A határidőben beérkezett észrevételek értékelésre kerülnek, amelyek keretében az ÁSZ az elfogadott észrevételeket figyelembe veszi a jelentések összeállításakor, míg az el nem fogadott észrevételeket a végleges számvevőszéki jelentésekben indokolással szerepelteti.

 

Pető Krisztina
felügyeleti vezető