Újra kaphat költségvetési támogatást a Nyíregyházi Egyetem

2018-08-07 12:01   |   Feltöltötte: Dr. Gulyás Kata

Megtette a szükséges intézkedéseket a Nyíregyházi Egyetem kancellárja, így az Állami Számvevőszék kezdeményezte a Magyar Államkincstárnál az intézmény felfüggesztett költségvetési támogatásának újbóli folyósítását. Az Állami Számvevőszék még június 20-án fordult a Kincstárhoz a közpénzfelhasználás szabálytalanságai miatt, vagyonmegóvási intézkedés elrendelése érdekében.

Az ÁSZ még 2017. július 25-én hozta nyilvánosságra a Nyíregyházi Egyetem utóellenőrzéséről szóló jelentését. Az utóellenőrzés megállapította, hogy a Nyíregyházi Főiskola által készített intézkedési tervben meghatározott 12 feladatból öt feladatot határidőben, három feladatot részben, négy feladatot nem hajtottak végre. Az ÁSZ megállapította, hogy a gazdálkodási jogkörök gyakorlása területén korábban azonosított hiányosságok továbbra is fennállnak, amelyek veszélyeztetik a közpénzfelhasználás szabályosságát.


Az utóellenőrzés megállapításaira tekintettel a továbbra is fennálló jogszabálysértő gyakorlatok megszüntetése érdekében az ÁSZ levélben fordult az Egyetem kancellárjához. A számvevőszéki törvény előírása értelmében, a szerv vezetője a figyelemfelhívó levélben foglaltakat tizenöt napon belül - testületi szerv a soron következő ülésén - köteles elbírálni, a megfelelő intézkedést megtenni és erről az Állami Számvevőszék elnökét értesíteni.


A kancellár – többszöri felszólítás ellenére – nem tette meg a megfelelő intézkedéseket a szabályszerű közpénzfelhasználás biztosítása érdekében. Ezért az ÁSZ 2018. június 20-án a törvényi felhatalmazás alapján a Kincstárhoz fordult, és kezdeményezte az Egyetem költségvetési támogatásainak – a személyi juttatások és járulékai, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével – felfüggesztését.

 

Újra kaphat költségvetési támogatást a Nyíregyházi Egyetem


Tekintettel arra, hogy a kancellár ezt követően a törvényben foglalt közreműködési kötelezettségének eleget tett, és a tervezett intézkedések alkalmasak a szabálytalanságok megszüntetésére, az ÁSZ augusztus 6-án kezdeményezte a Kincstárnál a költségvetési támogatás-folyósítás felfüggesztésének a megszűntetését.


Az ÁSZ korábban már más esetben is élt a törvény által biztosított jogával, amely szerint a közreműködési kötelezettség elmulasztása, hiányzó vagy nem megfelelő intézkedési terv, illetve pazarló közpénzfelhasználás esetén kezdeményezheti az ellenőrzött szerv költségvetési támogatása folyósításának felfüggesztését. 2018. április 20-án három önkormányzat: Mátraverebély, Veresegyház és Kiscsécs költségvetési támogatásainak felfüggesztését kezdeményezte, a Nyíregyházi Egyetem kapcsán pedig első alkalommal a központi alrendszerbe tartozó intézmény esetében is sor került ilyen intézkedésre. A szabálytalanság kijavítása esetén az ÁSZ minden hasonló esetben azonnal intézkedik a támogatások újbóli folyósítása iránt, ez történt most a Nyíregyházi Egyetem esetében is.


Holman Magdolna
főtitkár