Újabb szakaszba lépett az ÁBSZTL ellenőrzése

2018-05-11 09:37:00   |   Feltöltötte: Jakab Alexandra

 

A számvevők az ütemterv szerint megkezdték a számvevői munkaanyagok elkészítését.

 

Megkezdődött az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának ellenőrzése az ellenőrzött szervezet által rendelkezésre bocsátott dokumentumok tartalmi ellenőrzésével.

 

Az ellenőrzési megállapításokat a számvevők folyamatosan rögzítik a számvevői munkaanyagokban. Az intézmény a 2003.évi III. tv. alapján 2003. április 1-én alakult a Történeti Hivatal jogutódjaként. Alapító szerve az Országgyűlés, irányító szerve az Országgyűlés Hivatala.

 

Az ellenőrzés célja annak megítélése, hogy az ellenőrzött intézmény pénzügyi és vagyongazdálkodása szabályszerű volt-e, továbbá hogy az intézmény által kialakított és működtetett belső kontrollrendszer biztosította-e a közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal történő átlátható, szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodást, illetve a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítését.

 

Az ellenőrzés kiterjed az irányító szerv ellenőrzött költségvetési szervre vonatkozó feladatellátása szabályszerűségére. Értékeljük az intézmény korrupciós kockázatainak kezelését szolgáló integritás kontrollok kiépítettségét és az integritás szemlélet érvényesülését is.

 

 

Völgyesi Mátyás
számvevő