Újabb pártalapítványi jelentéstervezet észrevételezésen

2018-06-14 09:00:00   |   Feltöltötte: Horváth Tímea

Az Állami Számvevőszék elvégezte A Liberális Magyarországért Alapítvány ellenőrzését. Az ellenőrzésről készült jelentéstervezetet az ÁSZ megküldte az ellenőrzött szervezet vezetőjének, melyre tizenöt napon belül észrevételt tehet az ellenőrzött.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az államháztartásból nyújtott támogatások ellenőrzése keretében a Pártalapítványi törvény alapján kétévente – kötelező jelleggel – ellenőrzi azoknak a pártalapítványoknak a gazdálkodását, amelyek költségvetési támogatásban részesültek. Az ÁSZ A Liberális Magyarországért Alapítvány (ALMA) 2015-2016. évi gazdálkodása törvényességét ellenőrizte, az alapítás szabályszerűségét, a pártalapítvány tevékenységéről szóló éves jelentési-, beszámoló- és közzétételi kötelezettséget a 2014. év tekintetében is értékelte.

 

A Magyar Liberális Párt alapította A Liberális Magyarországért Alapítványt, amelyet a Szolnoki Törvényszék 2014. szeptember 30-án vett nyilvántartásba. A Pártalapítvány tevékenységének ellátásához a 2014. évben 2,1 M Ft, a 2015. és a 2016. évben 4,3 M Ft ‒ 4,3 M Ft költségvetési támogatásban részesült. Az ÁSZ ellenőrzés célja volt annak megállapítása, hogy az ALMA törvényesen gazdálkodott-e, az éves számviteli beszámolók és a pártalapítvány tevékenységéről szóló éves jelentések összeállításánál, a könyvvezetés és gazdálkodás során betartották-e a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és belső előírásokat.

 

Az ÁSZ az ellenőrzés megállapításait jelentéstervezetben rögzítette, melyet az Elnöki Értekezlet megtárgyalt és elfogadott. A jelentéstervezetet az ÁSZ megküldte az ellenőrzött szervezet vezetőjének, aki tizenöt napon belül észrevételt tehet. Az ÁSZ által elfogadott észrevételek a számvevőszéki jelentésben átvezetésre kerülnek, a figyelembe nem vett észrevételek az elutasítás indokának feltüntetésével együtt szerepelnek a végleges jelentésben.

 

Holman Magdolna
felügyeleti vezető

 

Horváth Tímea
számvevő