Újabb öt település belső kontrollrendszerének ellenőrzése

2014-06-05 09:58:17

Öt újabb település belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzéséről szóló jelentéseket hozott nyilvánosságra az Állami Számvevőszék (ÁSZ). A 2012. január 1. és december 31. közötti időszakra kiterjedő ellenőrzések célja annak megállapítása volt, hogy a belső kontrollrendszer elemeinek kialakítása, a pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő teljesítésigazolás és érvényesítés, és a belső ellenőrzés szabályos működése biztosította-e az önkormányzatnál a közpénzfelhasználás szabályosságát, hozzájárult-e az értéket teremtő rend követelményének érvényesüléséhez.

A korábbi ellenőrzési tapasztalatai hasznosításával az ÁSZ 2013-ban megújította az önkormányzatok belső kontrollrendszerének ellenőrzésére vonatkozó programját. A megújított program alapján elvégzett ellenőrzések közül most Bodrogkisfalud, Dejtár, Borzavár, Istvándi és Vácrátót önkormányzatai belső kontrollrendszerének ellenőrzése zárult le. Az önkormányzatoknál az eredendő kockázat megállapítása során a megújított program a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős kormányhivatal által tett észrevételek számát is figyelembe vette.

 

A megújított program alapján lefolytatott ellenőrzés öt újabb település, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bodrogkisfalud, a Nógrád megyei Dejtár, a Veszprém megyei Borzavár, aSomogy megyei Istvándi, valamint a Pest megyei Vácrátót önkormányzatánál zárult le. Az ellenőrzések kapcsán az ÁSZ felhívja a figyelmet, hogy a megfelelően kiépített és működtetett belső kontrollrendszerrel jelentősen csökkenthetők a korrupciós kockázatok, nélküle azonban nem valósítható meg a közpénzek, a közvagyon szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználása.

 

A belső kontrollrendszer kialakítása, a kulcskontrollok és a belső ellenőrzés működése

 

Az ÁSZ megállapította, hogy a belső kontrollrendszer kialakítása 2012-ben, vagyis az ellenőrzött időszakban az összesített értékelés alapján egyik ellenőrzött települési önkormányzatnál sem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

 

 

A pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő teljesítésigazolás és érvényesítés belső kontrollok működésének megfelelőségét az ÁSZ mind az öt településnél gyengének értékelte. A számvevőszéki ellenőrzés kár bekövetkeztére utaló adatot, tényt nem tárt fel, azonban az érintett önkormányzatoknál a gazdálkodásban kulcsszerepet betöltő kontrollok működésében feltárt hiányosságok miatt fennáll a hibák bekövetkezésének kockázata.

 

A belső ellenőrzés működése Borzavárnál és Bodrogkisfaludnál a jogszabályi előírásoknak nem felelt meg. Vácrátót és Dejtár önkormányzatai belső ellenőrzésének működése összességében megfelelt, Istvándi önkormányzatáé pedig jól megfelelt minősítést kapott.

 

Javaslatok a polgármestereknek és a jegyzőknek

 

A számvevőszéki jelentésekben foglalt megállapítások alapján – figyelemmel a részletes megállapításokra fókuszáló, tömörített formában megjelenített javaslatokra – a polgármestereknek intézkedési tervet kell összeállítaniuk. A tervezett intézkedéseknek alkalmasnak kell lenniük a feltárt hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére, a mulasztások következményeinek kezelésére. Az intézkedési tervek végrehajtását az ÁSZ utóellenőrzés keretében ellenőrizheti.

 

A jelentések teljes terjedelemben a www.asz.hu weboldalon érhetők el.

 

Dr. Benedek Mária
felügyeleti vezető

 

Gulyás Kata
Kommunikációs Osztály