Újabb önkormányzati Gt. jelentéstervezete észrevételezésen

2018-05-09 11:00:00   |   Feltöltötte: Makkai Mária

Az Állami Számvevőszék megküldte tizenöt napos észrevételezésre a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. ellenőrzéséről szóló jelentéstervezetet az ellenőrzött szervezetek vezetői részére, akik írásban észrevételt tehetnek az ellenőrzés megállapításaira.

 

Az ÁSZ a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. ellenőrzése során a 2013-2016. évekre vonatkozóan értékelte a Társaság gazdálkodásának és szabályozottságának, valamint Martfű Város Önkormányzata tulajdonosi joggyakorlásának szabályszerűségét.

 


Martfű Városa Jász-Nagykun-Szolnok megyében fekszik, népessége meghaladja a 6 ezer főt. A Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft-t Martfű Város Önkormányzata alapította 100%-os tulajdonosként. Fő tevékenysége az ingatlankezelés volt, e mellett ellátta a köztisztasági tevékenységet, parkfenntartást, játszóterek, sportlétesítmények és piac üzemeltetést, az önkormányzati ingatlanok bérbeadását, önkormányzati utak, járdák közterek és zöldfelületek fenntartását és vállalkozói tevékenységet is folytatott.


Marfű Város polgármestere és a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője a jelentéstervezet megállapításaira az átvételétől számított 15 napon belül írásban észrevételt tehet. Az ellenőrzött szervezetek vezetői által határidőben megtett észrevételeket az ÁSZ értékeli és a beérkezéstől számított harminc napon belül azokra írásban válaszol.

 

 

Makkai Mária
felügyeleti vezető
Szommer Virgil
számvevő