Újabb két állami tulajdonú gt jelentéstervezete készül

2018-06-01 12:45:00   |   Feltöltötte: Moder Beatrix

Az ellenőrzések ütemezésének megfelelően, megkezdődött a Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft, és a NEK Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásának ellenőrzéséről a számvevőszéki jelentéstervezetek összeállítása.

 

Az Állami Számvevőszék a 2018. első félévi ellenőrzési tervének megfelelően végzi az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdasági társaságok ellenőrzését. Ennek keretében – mint arról korában beszámoltunk – elkészültek és az ellenőrzésvezető részére átadásra kerültek a Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nkft. és a NEK Szolgáltató Nkft. ellenőrzéséről készített szakértői és számvevői munkaanyagok.


Az átvett munkaanyagokban foglalt tények, megállapítások, következtetések szintetizálásával, azok összegzéseként az ellenőrzések vezetője megkezdte a számvevőszéki jelentéstervezetek összeállítását, amelyekben tematikus tagolásban mutatjuk be az ellenőrzés célját, hátterét és indokoltságát, módszereit, valamint az ellenőrzés eredményeit és megállapításait.


Az ellenőrzési céloknak megfelelően értékeljük, hogy a gazdasági társaságok szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és tulajdonosi előírásoknak, biztosítva volt-e a közfeladatok átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében a közszolgáltatás díjának megalapozottsága szabályszerű önköltségszámítással. Kormányzati szektorba sorolt gazdasági társaság esetében – amilyen az NKE Szolgáltató Nkft. is – értékeljük továbbá, hogy a gazdálkodásának a kormányzati szektor hiányára és az államadósságra befolyással bíró elemei a jogszabályi előírásoknak megfeleltek-e.
Az ellenőrzés kiterjedt a Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nkft. felett tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-re, illetve a NEK Szolgáltató Nkft. felett a tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, amely alapján arra adunk választ, hogy ezen szervezetek szabályszerűen gyakorolták-e a tulajdonosi jogaikat.

 

Moder Beatrix
ellenőrzésvezető