Új szakaszban két gazdasági társaság ellenőrzése

2018-12-28 13:08   |   Feltöltötte: Árpási Tibor

Az elkészült számvevői és szakértői munkaanyagok alapján az elfogadott ütemtervnek megfelelően megkezdődött az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. és a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentéstervezetek összeállítása.

Az ellenőrzési program alapján a számvevőnek és a külső szakértőknek azt kellett értékelnie, hogy a kizárólagos tulajdonos Újpest, illetve Terézváros önkormányzata 2015-2017-ben kialakították-e a tulajdonosi joggyakorlás kereteit, a tulajdonosi jogaikat megfelelően gyakorolták-e és kötelezettségeiket teljesítették-e. Feltárták továbbá, hogy a gazdasági társaságok biztosították-e a vagyon védelmét a nyilvántartások szabályszerű vezetése és a mérleg tételeinek leltárral történő alátámasztása útján, valamint, hogy szabályszerűen gondoskodtak-e a használatukban, kezelésükben lévő nemzeti vagyon értékének megőrzéséről, gyarapításáról, hasznosításáról.

 

A lefolytatott ellenőrzésről készült számvevői és szakértői munkaanyagok megállapításai alapján kezdte meg az ellenőrzésvezető a számvevőszéki jelentéstervezetek összeállítását, amelyekkel szemben alapvető követelmény, hogy a szakmai szempontokon túl kommunikációs szempontból is magas színvonalúnak, a felhasználók számára közérthetőnek, lényeginek és informatívnak kell lenniük.

 

 

Árpási Tibor
ellenőrzésvezető