Új megközelítéssel az integritás kultúrájának erősítéséért

2018-04-13 14:00:00   |   Feltöltötte: Pályi Katalin Ágnes

„A számvevőszékek szerepe az integritási kultúra elterjesztésében” projektcsoport tevékenysége a projekttagok közötti tudásmegosztás biztosítása mellett eredményesen járul hozzá az integritáshoz kapcsolódó tudásanyagok megismertetéséhez az EUROSAI tagországok számvevőszékei között. Az Állami Számvevőszék által életre hívott kezdeményezés alapja az aktív együttműködés és nyitottság. Mindennek eredményeképp folyamatosan bővül a projektcsoport tagjai által az „on-line piactéren” közzétett sokszínű tudásanyag, amelyhez a hozzáférés – regisztrációt követően – további érdeklődő számvevőszékek számára is biztosított.

„A számvevőszékek szerepe az integritási kultúra elterjesztésében” elnevezésű EUROSAI nemzetközi projekt az integritással kapcsolatos tudás az országok közötti megosztását a tapasztalatcserét tűzte ki célul. A projekt keretében kialakított on-line felületen Magyarország mellett a hét projekttag (Albánia, Ausztria, Bulgária, Grúzia, Macedónia, Románia és Ukrajna) képviselői több integritással kapcsolatos szakmai anyagot is közzétettek. Portugália, aki a projektcsoport munkáját folyamatosan figyelemmel kíséri, szintén tett közzé integritáshoz kapcsolódó anyagokat a projektcsoport számára, amely további iránymutatásként szolgálhat. A felöltésük által megtalálhatók az EUROSAI Audit és Etika Munkacsoportja által kiadott legfrissebb munkaanyagok, köztük az ISSAI 30 sztenderdben foglaltak számvevőszéki megvalósítására vagy épp az etikai ellenőrzésre vonatkozó útmutatók. Elérhetők továbbá az Állami Számvevőszék által 2014 óta évente megrendezett nemzetközi integritás szeminárium keretében elhangzott előadások anyagai, az ÁSZ integritás felmérésének módszertani dokumentumai, a projekttagok jó gyakorlatait és eredményeit bemutató számos dokumentum.


Macedónia és Grúzia által a közszféra integritási helyzetének felmérésére kidolgozott – a magyar tapasztalatok felhasználásával készült – kérdőívek jól szemléltetik, hogyan lehet az Állami Számvevőszék által kidolgozott módszertant esetlegesen eltérő szabályozási és társadalmi környezetre adaptálni. A macedón gyakorlatról, az általuk eszközölt fejlesztésekről, módosítási lehetőségekről bővebben Mrs. Elena Dogazanska beszélt az 5. Integritás Szemináriumon.

Azon nem projekttag számvevőszékek részére, amelyek csak most indultak el ezen az úton, különösen nagy segítséget jelent, hogy előzetes regisztrációt követően hozzáférhetnek a teljes tudásanyaghoz és értékes kapcsolatokra tehetnek szert saját integritási céljaik megfogalmazása és megvalósítása érdekében. A projektről, s az általa kínált lehetőségekről legutóbb a bosznia-hercegovinai, valamint a fehérorosz számvevőszék érdeklődött, s kapott felvilágosítást.

 

Martus Bettina

projekt vezető

 

Pályi Katalin

projekt tag