Tudásmegosztás ügyészségi szóvivőkkel

2018-09-14 11:31   |   Feltöltötte: Horváth Bálint

A Legfőbb Ügyészség és a megyei főügyészségek szóvivőivel, kommunikációs munkatársaival osztotta meg tapasztalatait Horváth Bálint, az Állami Számvevőszék kommunikációs osztályvezetője. Előadásában bemutatta az ÁSZ kommunikációs céljait és módszereit, továbbá ismertette az ÁSZ társadalmi ismertségéről és elismertségéről készült közvélemény-kutatások eredményeit. Horváth Bálint hangsúlyozta: a nyílt és proaktív kommunikáció a közintézményi menedzsment fontos eszköze, ami egyfajta védőhálót biztosít az egyes szervezetek számára. Mint mondta: jogos társadalmi igény, hogy a közszféra szervezetei folyamatosan beszámoljanak a saját tevékenységükről.

A Legfőbb Ügyészség 2001. óta szervez kommunikációs tréningeket, képzéseket az ügyészségi szervezetek szóvivőinek, kommunikációs munkatársainak. A képzések célja a gyakorlati ismeretek elmélyítése, valamint a társintézmények kommunikációs stratégiáinak és eredményeinek a megismerése. Az idei képzés keretében, szeptember 12-én Horváth Bálint, az Állami Számvevőszék kommunikációs és kapcsolattartási osztályvezetője is előadást tartott, az ÁSZ kommunikációs módszereiről és eredményeiről.

 

A Legfőbb Ügyészség és a megyei főügyészségek szóvivőivel, kommunikációs munkatársaival osztotta meg tapasztalatait Horváth Bálint, az Állami Számvevőszék kommunikációs osztályvezetője.


Horváth Bálint mindenekelőtt bemutatta az ÁSZ kommunikációjának elsődleges hírforrását, az ÁSZ hírportál működését. Elmondta, hogy nemzetközi összehasonlításban is egyedülálló a három idegen nyelven elérhető ÁSZ hírportál, valamint beszélt az ÁSZ megszokottól nagyban eltérő gyakorlatáról is, miszerint a hírportál cikkeinek szerzői elsősorban és igen nagy számban az ÁSZ teljes munkaerő állományából kerülnek ki.


Az ÁSZ kommunikációs vezetője hangsúlyozta: az ÁSZ stratégiai szintre emelte a számvevőszéki munka hasznosulását, átláthatóvá és követhetővé tette az ellenőrzési folyamatot a hírportál üzemeltetése által, amellyel így napi szinten nyomon követhetőek a számvevőszéki ellenőrzések, intézkedési tervek és projektek. Egy közintézmény tevékenységéről a nyílt és proaktív kommunikáció jogos társadalmi igény – húzta alá az előadó.

 

A Legfőbb Ügyészség és a megyei főügyészségek szóvivőivel, kommunikációs munkatársaival osztotta meg tapasztalatait Horváth Bálint, az Állami Számvevőszék kommunikációs osztályvezetője.


Horváth Bálint előadásában részletesen szólt a kommunikációs és hasznosulási eredmények nyomon követéséről és méréséről. Ennek kapcsán kiemelte, hogy 2018. augusztus 6-10. között a Nielsen piackutató vállalat közvélemény-kutatást végzett az Állami Számvevőszék megbízásából. A reprezentatív mintával végzett kutatás elsődleges célja az volt, hogy átfogó képet alkosson arról, hogy a magyar lakosság mennyire ismeri, illetve hogyan ítéli meg az Állami Számvevőszéket. Hasonló felmérés legutóbb 2015-ben készült a magyar Számvevőszékről, így volt lehetőség a statisztikai összehasonlításra – tette hozzá az előadó.


A most lezárult kutatásból kiderült, hogy a válaszadók többsége tisztában van azzal, hogy az Állami Számvevőszék fő feladata a közpénzek és a közvagyon ellenőrzése – ismertette Horváth Bálint. Kifejtette: A 2018-as és a 2015-ös kutatás eredményeinek összehasonlításából az rajzolódik ki, hogy a magyar társadalomban emelkedik az Állami Számvevőszéket és annak tevékenységét ismerők aránya, valamint egyre többen bíznak az ellenőrző hivatal megállapításaiban. A kutatás arra is rávilágít, hogy az Állami Számvevőszéket ismerők jelentős része fontosnak, egyre nagyobb aránya pedig eredményesnek is tartja az ÁSZ munkáját – mondta el Horváth Bálint.

 

A Legfőbb Ügyészség és a megyei főügyészségek szóvivőivel, kommunikációs munkatársaival osztotta meg tapasztalatait Horváth Bálint, az Állami Számvevőszék kommunikációs osztályvezetője.


Az Állami Számvevőszék társadalmi ismertségével és elismertségével kapcsolatos magyarországi kutatások eredményei arra is felhívják a figyelmet, hogy a közintézményeknek nagy hangsúlyt kell helyezniük a tevékenységük átláthatóságára, a folyamatos és közérthető társadalmi tájékoztatásra. Ez azért is lényeges, mert a közszféra szervezeteinek fontos szerepük van a társadalmi bizalomépítésben – szögezte le előadásában Horváth Bálint, az ÁSZ osztályvezetője.


Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály