Tudásmegosztás az INTOSAI hasznosulási munkacsoport ülésén

2018-09-14 10:56   |   Feltöltötte: Hoppál Krisztina Rita
Utoljára frissítve: 2018-09-14 11:50

A Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezetének (INTOSAI) „Számvevőszékek tevékenységének eredményessége és hasznossága” (Working Group on Value and Benefits of SAIs -WGVBS) Munkacsoportja, 2018. szeptember 19-21. között tartja éves ülését. A rendezvényen Horváth Bálint, az Állami Számvevőszék kommunikációs vezetője bemutatja a magyar vezetésű, EUROSAI „Közpénzügyi ellenőrzések társadalmi hasznosulása és átláthatósága” elnevezésű nemzetközi projektcsoport munkáját és eredményeit. Ezzel egyidejűleg az ÁSZ képviselője előadást tart a társadalommal folytatott párbeszéd fontosságáról, illetve az e célt szolgáló kommunikációs csatornák kiaknázásáról.

A „Számvevőszékek tevékenységének eredményessége és hasznossága” Munkacsoport az INTOSAI Tudásmegosztási bizottságának égisze alatt működik, és alapvetően a számvevőszékek tevékenységének hasznosulásával, annak lehetséges mérésével és az azzal kapcsolatos kommunikációval foglalkozik.


Az INTOSAI WGVBS elsődleges célja, hogy egy egységes keretrendszert és ehhez kapcsolódó mérési eszközöket dolgozzon ki a számvevőszékek tevékenységének, eredményességének és hasznosságának nyomon követésére. A Munkacsoportnak 29 számvevőszéki tagja és 7 megfigyelője van. A megfigyelők között találjuk az INTOSAI Kapacitásfejlesztési Bizottságát, az INTOSAI Fejlesztési Kezdeményezését (IDI), az INTOSAI Szakmai Standardok Bizottságát és a Világbankot is.


A Munkacsoport 2018. évi ülésének célja a 2017. évi ülésen született megállapodásokkal összhangban teljesített eredmények és a legfrissebb fejlemények áttekintése, valamint a közös érdeklődésre számot tartó kérdések megvitatása.

 


A szakmai program keretein belül több aktuális témában kerül majd sor előadásokra, egyeztetésekre. Többek között megvitatásra kerül majd a számvevőszékek, a törvényhozás, az igazságszolgáltatás és a végrehajtó hatalom közötti hatékony együttműködés gyakorlata; a bírói funkciókkal rendelkező számvevőszékek értékei; a számvevőszékek teljesítménymérési keretrendszere és a számvevőszéki kockázatazonosítás folyamata. Ezenfelül a résztvevők előadásokat tartanak a számvevőszéki kockázatértékelési keretrendszerre vonatkozó, ENSZ fenntartható fejlődési céljaival összefüggő programokról; az INTOSAI számvevőszékek tevékenységével, eredményességével és hasznosságával kapcsolatos kommunikációról és támogatásáról; az INTOSAI szakmai dokumentumok keretrendszerére vonatkozó Stratégiai Fejlesztési Tervről; OECD és a számvevőszékek együttműködéséről; illetve a számvevőszéki tevékenység értékének és hasznosságának támogatásáról.

 


A széleskörű és változatos témákat lefedő munkacsoporti ülés keretein belül, 2018. szeptember 19-én az ÁSZ kommunikációs vezetője, Horváth Bálint előadást tart, melyben bemutathatja a számvevőszéki tevékenység eredményességét és hasznosságát a Munkacsoport tagjai részére. E cél érdekében, az ÁSZ résztvevője az EUROSAI „Közpénzügyi ellenőrzések társadalmi hasznosulása és átláthatósága” elnevezésű, nemzetközi projekt keretében elért eredményeket, jövőbeli kihívásokat és célokat prezentálja. Az említett, magyar vezetésű projektcsoport elsődleges célja a nemzetközi standardok alapján megalkotott alapelvek intézményi szintű érvényesítésének a fejlesztése, a számvevőszéki munka hasznosulása mérési lehetőségeinek megalapozása, illetve a számvevőszékek közötti tudásmegosztás erősítése. Ezenkívül, az együttműködés további célja a számvevőszéki ellenőrzések társadalmi hasznosulásáról szóló egységes nemzetközi módszertan alapján az eredmények mérésére szolgáló indikátorok kifejlesztése; útmutatók, elemzések, publikációk kidolgozása, valamint a számvevőszéki teljesítmény mérésére irányuló nemzetközi kezdeményezések feltérképezése és beillesztése a számvevőszéki működésbe.


Hoppál Krisztina Rita
nemzetközi munkatárs