Tudásmegosztás a bosnyák számvevőszékkel

2018-06-14 19:59:00   |   Feltöltötte: Horváth Bálint

Az Állami Számvevőszék kommunikációs stratégiájáról és eredményeiről tartott előadást Horváth Bálint osztályvezető Szarajevóban, a SIGMA fejlesztési szervezet kétnapos munkacsoportülésén. A bosnyák számvevőszéket támogató szakmai esemény középpontjában a célcsoportokra szabott kommunikáció, és a társadalommal való aktív kapcsolattartás állt. Az ÁSZ előadója – mintegy egy órás interaktív prezentációjában – ezeken a területeken mutatta be az ÁSZ jó gyakorlatait és tapasztalatait.

SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) fejlesztési szervezet 1992-ben jött létre az OECD és az Európai Unió közös megállapodása alapján. Fő célkitűzése a közigazgatás alapjainak megerősítése, ezáltal a társadalmi-gazdasági fejlődés támogatása, elsősorban a fejlődő országokban. A SIGMA stratégiája szerint a közszféra kapacitásainak fejlesztése, a közigazgatási reformok elősegítése jelentősen hozzájárulhat az érintett országok társadalmi és gazdaság fejlődéséhez, vagyis a helyi lakosság jólétéhez. A program egyik célcsoportját a legfőbb ellenőrző intézmények, a nemzeti számvevőszékek szakmai fejlesztése, támogatása jelenti, a nemzetközi jó gyakorlatok átadásán keresztül.


2018. június 13-án és 14-én a SIGMA Bosznia és Hercegovina fővárosában, Szarajevóban tartotta meg a bosnyák számvevőszék szakmai támogatása érdekében megszervezett munkacsoportülését. A kétnapos képzési program fókuszában a kommunikáció és a társadalmi hasznosulás állt. Az Állami Számvevőszék évek óta fejleszti kommunikációs tevékenységét, amely nemzetközi szinten is egyre nagyobb figyelmet kap. A SIGMA ebből kifolyólag felkérte Horváth Bálintot, az ÁSZ kommunikációs vezetőjét, hogy mutassa be az ÁSZ eredményeit és tapasztalatait a területen. A szakmai eseményen előadást tartott még a holland és a lett számvevőszék szakértője, valamint a SIGMA képviselői, trénerei is.

 

Az Állami Számvevőszék kommunikációs stratégiájáról és eredményeiről tartott előadást Horváth Bálint osztályvezető Szarajevóban, a SIGMA fejlesztési szervezet kétnapos munkacsoportülésén.


Horváth Bálint előadása elején aláhúzta: „a kommunikáció önmagában sosem lehet cél, hanem sokkal inkább eszköz, amelyet a szervezet stratégiai céljainak elérése érdekében kell használnunk”. Mint mondta: az Állami Számvevőszék 2010-től kezdve e szemlélet mentén újította meg kommunikációs stratégiáját és építette fel a társadalmi hasznosulást középpontba állító tájékoztató és tudásmegosztó tevékenységét. Az ÁSZ előadója elmondta: „a hatékony kommunikáció proaktív és a különböző változásokra gyorsan reagálni képes hozzáállást kíván meg, amihez folyamatosan fejlődni kell, kiaknázva az információs technológia legfrissebb eredményeit”.


Az ÁSZ kommunikációs és kapcsolattartási vezetője előadásában részletesen ismertette, hogy a társadalmi hasznosulást (ISSAI 12), illetve az áltáthatóságot (ISSAI 20) célzó nemzetközi standardokat alapul véve az ÁSZ milyen szempontok szerint építette fel kommunikációs tevékenységét. Horváth Bálint egyenként bemutatta a számvevőszéki munka hasznosulásának lehetséges célcsoportjait, valamint azokat a csatornákat, amelyekkel hatékonyan el lehet érni ezeket. Az előadó rávilágított: „az ellenőrzésekből és elemzésekből fakadó, minden országban egyedülálló tudásra, mint termékre kell tekintetnünk, amelyet különböző aktivitásokká, illetve eszközökké formálva el kell adnunk a piacon”.

 

Az Állami Számvevőszék kommunikációs stratégiájáról és eredményeiről tartott előadást Horváth Bálint osztályvezető Szarajevóban, a SIGMA fejlesztési szervezet kétnapos munkacsoportülésén.


Horváth Bálint területeként bemutatta, hogy az ÁSZ miként tervezi és valósítja meg a kommunikációs stratégiájában megfogalmazott célkitűzéseit, és hogyan méri, illetve elemzi az elért eredményeket. Az ÁSZ kommunikációs vezetője ez utóbb utóbbival kapcsolatban rávilágított: „kizárólag olyan tevékenység lehet hatékony és célra tartott, amit képesek vagyunk mérni és a változásmenedzsment eszközével meg tudjuk határozni a fejlesztés további irányait”. Az előadó felhívta a figyelmet: országonként eltérő lehet a jogi, társadalmi, közpolitikai környezet, ezért általánosságban nem léteznek tökéletes megoldások. Hangsúlyozta: „a kulcs a hasznosulásra való törekvésben van, és minden ellenőrző intézménynek magának kell ezt tartalommal, működő gyakorlatokkal megtöltenie”.


Az ÁSZ előadója előadásában bemutatta az Állami Számvevőszék által vezetett, a társadalmi hasznosulás erősítse érdekében létrehozott EUROSAI munkacsoportot, valamint szólt az INTOSAI hasonló céllal működő nemzetközi munkacsoportjáról (WGVBS), amelynek az ÁSZ 2017. óta aktív tagja. Végezetül Horváth Bálint egy esettanulmányon keresztül bizonyította be, hogy a proaktív kommunikáció miként képes hozzájárulni egy ellenőrző intézmény nemzetközi megítélésének erősítéséhez. Az Open Budget Survey (OBS) felmérés bemutatásával az ÁSZ előadója arra világított rá, hogy viszonylag kis energia befektetéssel is jelentős eredményeket lehet elérni, ugyanis az ÁSZ két év alatt jelentősen javította eredményét, az egyes országok költségvetési átláthatóságát értékelő nemzetközi felmérésben.

 

Az Állami Számvevőszék kommunikációs stratégiájáról és eredményeiről tartott előadást Horváth Bálint osztályvezető Szarajevóban, a SIGMA fejlesztési szervezet kétnapos munkacsoportülésén.


A mintegy egy órás interaktív előadás közben és végén a munkacsoportülés résztvevői – főként a bosnyák számvevőszék vezetői, valamint az egyes szakmai területek vezetői – számos kérdés tettek fel az ÁSZ előadójának. Rendkívül élénk eszmecsere alakult ki a prezentációból kiindulva, amely során egyetértés mutatkozott abban, hogy a számvevőszékeknek, mint közpénzből fenntartott közpénzügyi ellenőrző szervezeteknek élen kell járniuk az átláthatóságban és a társadalmi hasznosságra való törekvésben. Horváth Bálint úgy fogalmazott: „a számvevőszékeknek mintaadó szervezetekké kell válniuk, amihez a kommunikáció stratégiai szintre emelése elengedhetetlen”. A bosnyák számvevőszék képviselői úgy nyilatkoztak: hasznosítják az Állami Számvevőszék tapasztalatait, valamint a jövőben is számítanak a magyar partnerintézmény szakmai támogatására.


Horváth Bálint
Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály