Szociális területen folytat ellenőrzést az ÁSZ

2019-01-03 12:15   |   Feltöltötte: Dr. Kovács Diána

Az Állami Számvevőszék 2018. évi ellenőrzési terve szerint megkezdődött a nem állami humánszolgáltatók ellenőrzése keretében az Irmák Nkft. és a Támasz Alapítvány Pécs ellenőrzésére való felkészülés.

Az Irmák Nkft. feladatai közé tartozik – többek között – időskorúak, valamint fogyatékos személyek tartós bentlakásos szociális ellátása, míg a TÁMASZ Alapítvány Pécs hajléktalan emberek megsegítésével foglalkozik.

 

Az ellenőrzési program alapján végrehajtott ellenőrzés indokoltságát az adja, hogy a szociális feladatokat ellátó nem állami intézményfenntartók részére közfeladataik ellátására évente jelentős összegű pénzügyi támogatás biztosított. A felhasználható állami támogatások a 2015–2017. években a szociális ágazatra vonatkozóan meghaladták a 270 milliárd Ft-ot.

 

A Számvevőszék célja jelen ellenőrzés keretében annak megítélése, hogy a szociális területen működő intézményfenntartók a központi költségvetésből kapott támogatásainak felhasználása szabályszerű volt-e, a támogatások igénylése, évközi módosítása és év végi elszámolása megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak.

 

Az Állami Számvevőszék az ellenőrzés előkészítése keretében tájékoztatta az ellenőrzés megindításáról az albertirsai székhelyű Irmák Nonprofit Kft.-t, illetve a pécsi központtal rendelkező Támasz Alapítványt.

 

A számvevők az ellenőrzés magas szakmai színvonalon történő végrehajtása érdekében az ellenőrzési programból felkészültek, és tudásukról szakmai vizsgán adtak számot. Az ellenőrzésvezető az indító értekezleten az ellenőrzés sajátosságaira felhívta a résztvevő kollégák figyelmét, ismertette az ellenőrzés menetét.

 

Dr. Kovács Diána

ellenőrzésvezető