Szociális szolgáltató ellenőrzését kezdte el az ÁSZ Nyíregyházán

2018-12-28 12:37   |   Feltöltötte: Klinger Zoltán

Az Állami Számvevőszék Elnöke által jóváhagyott ellenőrzési program alapján megkezdődött a felkészülés a Kék Nefelejcs Alapítvány ellenőrzésére.

A szociális feladatokat ellátó nem állami intézményfenntartók részére közfeladataik ellátására évente jelentős összegű pénzügyi támogatást biztosítottak a mindenkori költségvetési törvények, a bennük megfogalmazott feltételek mellett.


A kockázatelemzés alapján kiválasztott nyíregyházi székhelyű Kék Nefelejcs Alapítvány pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint időskorúak bentlakásos intézményi ellátását végzi. Az ellenőrzés célja, annak értékelése, hogy az intézményfenntartó a 2015 – 2017. évek során a központi költségvetésből kapott támogatásainak felhasználása szabályszerű volt-e, a támogatások igénylése, évközi módosítása és év végi elszámolása megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak.


Az ellenőrzésre történő felkészülés során a számvevők megismerkednek az ellenőrzési programmal, a vonatkozó jogszabályi hátérrel és az ellenőrzött szervezet által beküldött dokumentumokkal.

 

 

Az ÁSZ a stratégiájában célul tűzte ki, hogy az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások ellenőrzésével hozzájárul ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívüli szervezetek is átlátható módon használják fel a közfeladatok szerződésben vállalt ellátása érdekében. Az ÁSZ stratégiájában foglaltak alapján is indokolt az ellenőrzés, amely a társadalom számára jelzi, hogy a közpénz államháztartáson kívüli felhasználása sem maradhat ellenőrizetlenül.

 

Klinger Zoltán