Szeminárium közös ellenőrzések tapasztalatairól

2017-11-13 11:00:00   |   Feltöltötte: Dr. Timár Balázs

Az európai számvevőszékek szervezete (EUROSAI) szemináriumot szervez, melynek célja a közelmúltban végrehajtott közös ellenőrzéseken szerzett tapasztalatok megosztása mellett a közös ellenőrzések módszereinek mélyebbre ható megismerése, valamint végrehajtott és folyamatban lévő auditok, termékek és ezek adatbázisai népszerűsítése.

A rendezvényen részt vevő húsz ország számvevőszékeinek 63 küldötte, valamint az Európai Számvevőszék (ECA) és az INTOSAI Fejlesztési Kezdeményezés (IDI) képviselői prezentációkat tartanak a végrehajtott közös ellenőrzések előkészítéséről, az alkalmazott módszertanokról, azok sajátosságairól, továbbá a résztvevők kisebb csoportokban vitatják meg a közös ellenőrzések egyes szakaszaiban végrehajtandó feladatok szakmai kérdéseit. A szeminárium részét képező ún.”piactéren” lehetőség nyílik az EUROSAI ellenőrzéseket és termékeket magába foglaló adatbázisának megismerésére.

 

A részvétel hozzájárul, hogy az ÁSZ Nemzetközi Stratégiájában foglaltak szerint megtartsa aktív szerepvállalását a nemzetközi ellenőrzés-szakmai közéletben, valamint figyelemmel kísérje az ellenőrzés nemzetközi szervezeteiben folyó szakmai tevékenység tartalmi, módszertani változásait, és részt vegyen a szakmai műhelyek munkájában.

 

Dr. Timár Balázs