Számvevőszéki ellenőrzési tapasztalatok megosztása

2018-04-16 10:00   |   Feltöltötte: Petrik Judit
Utoljára frissítve: 2018-04-18 10:39

2018. április 12-13. között került megrendezésre a XII. Pécsi Pénzügyi Napok. Az adókonferencián Renkó Zsuzsanna, az Állami Számvevőszék projektvezetője az önkormányzati befektetések és az adósságrendezési eljárások számvevőszéki ellenőrzéseinek tapasztalatairól tartott előadást.

Az Állami Számvevőszék a változó gazdasági és jogi környezetet figyelembe véve folyamatosan dolgozik ellenőrzései megújításán. Célja hozzájárulni az önkormányzati reform eredményeinek megtartásához, és továbbviteléhez, az állam pénzügyi folyamatainak fenntarthatóságához. Ezért olyan területeket ellenőrzünk, amelyek befolyásolják az államadósság csökkentését és javítják az ország versenyképességét. A pénzügyi egyensúly hosszú távú fenntartása, a likviditás folyamatos biztosítása, és mindezek által a megfelelő színvonalú, gazdaságos, hatékony és eredményes feladatellátás továbbra is megoldandó kérdés az önkormányzati alrendszerben.


Renkó Zsuzsanna előadásában elmondta, hogy a befektetésekre az önkormányzatok rendelkezésére álló szabad pénzeszközök állományának növekedése irányította rá a számvevőszék figyelmét, továbbá az a tény, miszerint az önkormányzatok befektetési tevékenységét jogszabály nem korlátozza: a pénzpiaci szolgáltatók közül az önkormányzatok a kínált szolgáltatás és annak költségei alapján választhatnak. A szakember rámutatott, hogy a választás kockázatai és a veszteséges gazdálkodás következményei azonban az önkormányzatokat terhelik. A széles körű döntési szabadság miatt kiemelten fontos a befektetések teljes folyamatának átláthatósága, és a vagyonmegőrzés biztonsága. A befektetés nem kockáztathatja a közfeladatok ellátására kapott önkormányzati vagyon meglétét.

 

Az önkormányzatok egyes rövidtávú befektetései

A befektetésekre az önkormányzatok rendelkezésére álló szabad pénzeszközök állományának növekedése irányította rá a számvevőszék figyelmét

 

A projektvezető arra is felhívta a figyelmet, hogy egy megfelelően kialakított, a gazdálkodási folyamatok teljes körére kiterjedő belső kontrollrendszer szabályszerűen folytatott befektetési tevékenységet eredményez, és fordítva: a belső kontrollrendszerek kialakításának és működtetésének hiányosságai esetén a befektetésekkel kapcsolatos döntési, elszámolási folyamatok sem felelhetnek meg a jogszabályoknak, illetve az önkormányzatok belső szabályzatainak. Ezért került sor a befektetések belső kontrollrendszerhez kapcsolódó ellenőrzésére.


Az előadásban részletesen ismertetésre kerültek azon ellenőrzési tapasztalatok, melyekben a belső kontrollrendszer kialakításának és működtetésének hiányosságai miatt a közpénzfelhasználás szabályossága nem volt biztosított, a befektetési tevékenység szabályszerű végzését nem támogatta, továbbá nem segítette elő a szabálykövető működést és gazdálkodást. Bemutatásra kerültek az egyes befektetésekkel kapcsolatos döntés-előkészítési, döntés végrehajtási és számviteli hiányosságok, valamint azok következményei a közvagyon értékének megőrzésére és gyarapítására.

 

Az önkormányzati adósságrendezések

 

A projektvezető az adósságrendezési eljárás ellenőrzésével kapcsolatban ismertette az eljárás törvényi céljait, és legfontosabb szabályait. Bemutatta az adósságrendezési eljárások folyamatában feltárt legjellemzőbb hibákat és azt, hogy ezek miért és miben akadályozták az eljárás törvényben előírt céljainak az elérését, továbbá hogy a polgármester, a jegyző és a pénzügyi gondnok nem szabályszerű feladatellátása hogyan akadályozta az adósságrendezés céljainak elérését.

 

Renkó Zsuzsanna kiemelte, hogy a fizetőképesség helyreállításához sehol nem voltak elegendőek a saját hatáskörben végrehajtott intézkedések: az önkormányzatoknál nem sikerült megteremteni a fenntartható pénzügyi egyensúlyt az eseti állami támogatások nélkül. Az ellenőrzött önkormányzatok mintegy felénél a számviteli rendszerben olyan súlyos hiányosságok, szabálytalanságok voltak, amelyek következtében nem rendelkeztek a pénzügyi-vagyoni helyzetük megítéléséhez valós, hiteles információval. Ezen ellenőrzötteknél nem lehetett megállapítani, hogy az adósságrendezés milyen hatással volt a fizetőképességre.

 

Renkó Zsuzsanna
projektvezető

Petrik Judit
Kommunikációs és kapcsolattartási osztály