Számvevői munkaanyagok - Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány

2018-05-11 11:00:00   |   Feltöltötte: Molnár Zsuzsanna

Elkészültek a számvevők munkaanyagaikkal a "Nem állami humánszolgáltatók ellenőrzése" keretében az Egészségfejlesztési - Oktatási Alapítványnál végzett számvevőszéki ellenőrzésben.

A „Nem állami humánszolgáltatók ellenőrzése – A humánszolgáltatást nyújtó államháztartáson kívüli köznevelési és szociális intézmények, szolgáltatók fenntartói központi költségvetésből kapott támogatásai felhasználásának ellenőrzése” című ellenőrzést az Egészségfejlesztési - Oktatási Alapítvánnyal kapcsolatban az Állami Számvevőszék 2018. első félévi ellenőrzési terve és a jóváhagyott ellenőrzési program alapján 2018. március 5-én kezdte meg.
Az ellenőrzés során azt vizsgálják a számvevők, hogy az alapítványi formában működő fenntartó humánszolgáltatási közfeladatai ellátásához a költségvetési törvényekben biztosított központi költségvetési támogatások igénylését, évközi módosítását és év végi elszámolását, illetve e központi költségvetésből kapott támogatások humánszolgáltatási közfeladatokra való fenntartó általi felhasználását szabályszerűen végezte-e az ellenőrzött időszakban. Az ellenőrzés kiterjed minden olyan körülményre és adatra, amely az ÁSZ jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítéséhez, valamint az ellenőrzési program végrehajtása folyamán felmerült újabb összefüggések feltárásához szükséges.

 


A számvevők előre meghatározott ellenőrzési program alapján végzik munkájukat, melynek kidolgozásakor a hatályos jogszabályok voltak az irányadóak. A számvevők munkaanyagaikban az Alapítvány által az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján értékelik a fenntartó feladatellátásának szabályszerűségét.


A számvevők ellenőrzési bizonyítékokra alapozott értékelés alapján fogalmazzák meg munkaanyagaikat, az ellenőrzés vezetője pedig megállapításokat tesz az ellenőrzött szervezetre vonatkozóan a számvevőszéki jelentéstervezetben, melynek készítéséről következő cikkünkben olvashatnak.


Lovász Julianna
asszisztens
Molnár Zsuzsanna
ellenőrzésvezető