Számvevői munkaanyagok a Magyar Nemzeti Levéltár ellenőrzéséről

2018-05-11 13:00:00   |   Feltöltötte: Lovász Julianna

Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tervének, valamint a jóváhagyott ütemtervnek megfelelően a központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése – Magyar Nemzeti Levéltár című ellenőrzés keretében a számvevők elkészítették a következtetéseiket tartalmazó számvevői munkaanyagokat.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az ellenőrzött intézményre vonatkozó irányító szervi feladatellátás a jogszabályi előírások betartásával történt-e; az intézménynél a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése szabályszerű volt-e; kialakították-e az erőforrásokkal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit; szabályszerű volt-e a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése; az intézmény pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak; az intézmény átszervezésének lebonyolítása szabályszerűen történt-e.


Az ellenőrzési program kérdései és az ellenőrzött szervezetek által szolgáltatott adatok kiértékelése alapján a számvevők elkészítették a következtetéseiket tartalmazó munkaanyagokat, melyek a „négy szem elvű” felülvizsgálatot követően kerültek véglegezésre.


Dr. Győri Gabriella
ellenőrzésvezető