Szabályos közpénzfelhasználás biztosítására alkalmas intézkedések

2018-06-01 09:55:00   |   Feltöltötte: Farkas Marianna Rita

Az Állami Számvevőszék Veresegyház város polgármesterének ismételten kijavított, kiegészített intézkedési tervét 2018. május közepén kapta meg. Az intézkedési tervben foglalt intézkedések összhangban vannak a számvevőszéki jelentésben foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal, javaslatokkal, melyről az Állami Számvevőszék elnöke írásban tájékoztatta Veresegyház város polgármesterét.

 

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a megújult ellenőrzési programja alapján 2017. év első félévében indította el a települési önkormányzatok belső kontrollrendszerét középpontba helyező újabb ellenőrzéssorozatát. Témacsoportos ellenőrzés keretein belül került sor a Pest megyei Veresegyház város önkormányzatának ellenőrzésére.


A Veresegyház Város Önkormányzata (Önkormányzat) ellenőrzéséről készített 17241 számon nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentés a feltárt szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetésére javaslatot fogalmazott meg az ellenőrzött szervezet vezetőjének. Veresegyház város polgármestere közreműködési kötelezettségének eleget téve elkészítette intézkedési tervét, és 2017. december végén megküldte az ÁSZ elnöke részére.

 


Az intézkedési tervben meghatározott intézkedések részben voltak összhangban a számvevőszéki jelentésben foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal, javaslatokkal. Az ellenőrzési megállapításokban megfogalmazottak hasznosítása érdekében az ÁSZ szükségesnek tartotta az intézkedési terv kiegészítését, melyet az ellenőrzött szervezet vezetőjének az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (ÁSZ tv.) 33. § (2) bekezdésének megfelelően tizenöt munkanapon belül meg kellett küldenie az ÁSZ elnökének. Egyidejűleg az ÁSZ felhívta a polgármester figyelmét, hogy az ÁSZ tv. 33. § (3) bekezdése az intézkedési terv határidőben történő megküldésének elmulasztása vagy továbbra sem elfogadható intézkedési terv megküldése esetére az ÁSZ tv.-ben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazását teszi lehetővé.


Veresegyház város polgármestere 2018. március végén megküldte kiegészített intézkedési tervét az ÁSZ elnöke részére, melynek értékelése során megállapítást nyert, hogy a kiegészített intézkedési terv továbbra sem elfogadható, nem tartalmaz minden feltárt szabálytalanság, jogszabálysértő gyakorlat megszüntetése érdekében konkrét, a jogszabályi előírásoknak megfelelő intézkedéseket. Az ellenőrzés során a belső kontrollrendszer kialakításában és működtetésében feltárt jogszabálysértő gyakorlat miatt az Önkormányzat rendelkezésére álló források törvényi előírások szerinti rendeltetésének megfelelő, elszámoltatható felhasználása továbbra sem volt biztosított, erre tekintettel az ÁSZ kezdeményezte az ÁSZ tv.-ben foglaltak szerint a Magyar Államkincstárnál „A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása” előirányzatból származó támogatás folyósításának felfüggesztését a munkabérek, illetmények és ellátások fedezetének megtartása mellett.

 


2018. május közepén érkezett meg az ÁSZ elnöke részére Veresegyház város polgármestere által megküldött kijavított, kiegészített intézkedési terv, melynek értékelését az ÁSZ elvégezte. A kijavított intézkedési tervben vállalt intézkedések összhangban vannak a számvevőszéki jelentésben foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal, javaslatokkal, és az intézkedések alkalmasak a feltárt szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetésére, ezért azokat az ÁSZ tudomásul vette és erről az ellenőrzött szervezetet értesítette. Egyben felhívta a figyelmet, hogy – az ÁSZ tv. előírása alapján – az intézkedési tervben foglaltak megvalósítását utóellenőrzés keretében az ÁSZ ellenőrizheti.


Az ÁSZ tájékoztatta továbbá Veresegyház város polgármesterét, hogy mivel a tervezett intézkedések alkalmasak a rendeltetésellenes közpénzfelhasználás megszüntetésére, az ÁSZ tv.-ben foglaltak alapján a fent kért támogatás folyósításának felfüggesztésére tett intézkedés fenntartása a továbbiakban nem szükséges, és erről az ÁSZ elnöke az intézkedést foganatosító hatóságot értesíti.

 

Dr. Benedek Mária
felügyeleti vezető

 

Farkas Marianna Rita
számvevő vezető főtanácsos