Szabadegyháza nem tett észrevételt

2018-05-14 16:05:00   |   Feltöltötte: Vasváriné Molnár Judit

Az Állami Számvevőszék az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése során Szabadegyháza Község Önkormányzata utóellenőrzéséről készült jelentéstervezetét megküldte az ellenőrzött szervezet vezetője részére 15 napos észrevételtétel lehetőségének biztosítása céljából. Az ellenőrzött szervezet polgármestere nem élt a törvényben rögzített észrevételezési lehetőségével.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az utóellenőrzések keretein belül 2017. év első félévében indította el Szabadegyháza Község Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzéséről szóló ÁSZ jelentésben foglalt javaslatok hasznosítására készített intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló utóellenőrzését.

 

Szabadegyháza Község Fejér megyében, a Gárdonyi járásban található. Lakosainak száma 2016. január 1-jén 2074 fő volt.

 

 

Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése során az ellenőrzésvezető által összeállított és az ÁSZ elnöki értekezletén elfogadott jelentéstervezet ellenőrzési megállapításait az ellenőrzött önkormányzat polgármestere 2018. április hónap közepén vette kézhez. Az érintett önkormányzat polgármesterének 15 nap állt a rendelkezésére, hogy az ÁSZ ellenőrzési megállapításaira írásban észrevételt tegyen.

 

Szabadegyháza Község Önkormányzatának polgármestere nem élt észrevétel tételi lehetőségével.

Az észrevételezési szakasz lezárta után megkezdődött a jelentéstervezet kiadmányozásra történő előkészítésének folyamata.

 

Dr. Benedek Mária
felügyeleti vezető

 

Molnár Istvánné
számvevő tanácsos