Soproni és hatvani kórház - jelentéstervezetek készülnek

2018-04-16 11:00   |   Feltöltötte: Nemesvári-Horthy Eszter

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet és a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet ellenőrzése a számvevőszéki jelentéstervezet készítésének szakaszába lépett.

Az Állami Számvevőszék 2014-2016. évekre kiterjedően elvégezte a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, valamint a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet ellenőrzését, amelynek keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint irányító szerv és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint középirányító szerv feladatellátását is értékelte.

 

Készülnek a számvevőszéki jelentéstervezetek a soproni és a hatvani kórház ellenőrzéséről


A megfelelőségi ellenőrzés célja annak megítélése volt, hogy az ellenőrzött két kórház belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése szabályszerű volt-e, pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak, továbbá átalakításának vagy átszervezésének lebonyolítása szabályszerűen történt-e. Ellenőrzésünk során értékeltük a kórházaknál a korrupciós kockázatok kezelését szolgáló integritás kontrollok kiépítettségét és az integritás szemlélet érvényesülését is. Ellenőrzésünk célja volt továbbá annak megítélése, hogy az irányító és a középirányító szerv kórházakkal kapcsolatos feladatellátása a jogszabályi előírásoknak megfelelt-e .


Az ellenőrzést végző számvevők az ellenőrzési programnak és az ütemtervnek megfelelően elkészítették a számvevői munkaanyagokat. Az ellenőrzés következő szakaszában az ellenőrzésvezető a számvevők munkaanyagai alapján állítja össze a jelentéstervezeteket, választ adva az ellenőrzési programban feltett kérdésekre.


Az ÁSZ Hírportálon rendszeres időközönként tájékoztatást adunk az ellenőrzések előrehaladásáról.


Nemesvári-Horthy Eszter
ellenőrzésvezető