Sárazsadány, Versend: készül a jelentéstervezet

2018-09-10 15:10:00   |   Feltöltötte: Bajnai Zsuzsanna

Sárazsadány és Versend községek integritás és belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzéséről készül a  jelentéstervezet.

A számvevőktől átvett, egységes program alapján készített, tényszerű, dokumentumokkal és jogszabállyal alátámasztott megállapításokat tartalmazó munkaanyagok szintetizálása, a jelentéstervezet megírása az ellenőrzésvezető feladata. Ennek végrehajtása során fontos kritérium a szakmaiság megtartása mellett a közérthetőség.

 

 

A jelentéstervezetben az ellenőrzésvezető a tényeket összefoglalva, értékelve következtetéseket von le, amelyek a hasznosulást biztosító javaslatok alapjaiként szolgálnak, összhangban az Állami Számvevőszék stratégiájában megfogalmazott célokkal.

 

Bajnai Zsuzsanna
ellenőrzésvezető