Sajtótájékoztató: Aggasztó diagnózis egészségügyi szolgáltatóknál

2018-06-07 13:18   |   Feltöltötte: Dr. Gulyás Kata
Utoljára frissítve: 2018-06-07 16:24

Súlyos hiányosságokat tárt fel az Állami Számvevőszék hét kistérségi egészségügyi szolgáltató ellenőrzése során. „Ha a társaságok nem javítják ki az azonosított szabálytalanságokat, az ÁSZ kezdeményezheti a szolgáltatók költségvetési támogatásainak felfüggesztését” – emelte ki a témában tartott sajtótájékoztatón Warvasovszky Tihamér. Az Állami Számvevőszék alelnöke hangsúlyozta: a hét kistérségi egészségügyi társaság összesen 110 település közel 125 ezer lakosának ellátásáért felelős, így törvényeknek megfelelő működésük kiemelt társadalmi érdek.

A sajtótájékoztató kezdetén Warvasovszky Tihamér, az Állami Számvevőszék alelnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a számvevőszéki törvény 2011 óta hatályos módosítása lehetőséget ad az ÁSZ-nak önkormányzati társaságok gazdálkodásának értékelésére. A felhatalmazás birtokában az ÁSZ több száz közpénzekből gazdálkodó, közfeladatot ellátó cég ellenőrzését végezte el az elmúlt években, köztük 2016-tól kezdődően közzé tette öt fővárosi kerületi és négy vidéki egészségügyi szolgáltató ellenőrzésének jelentéseit, valamint befejezte több központi alrendszerbe tartozó kórház, illetve egészségügyi szolgáltató értékelését.

 

Sajtótájékoztató: Aggasztó diagnózis egészségügyi szolgáltatóknál

A képre kattintva galéria nyílik!


Az alelnök rámutatott: a sajtótájékoztató keretében lezárt hét ellenőrzés kistérségek, önkormányzatok által közösen létrehozott egészségügyi szolgáltatókat érintett, melyek tevékenysége összesen 110 település közel 125 ezer lakosára volt hatással. A Tabon, Pannonhalmán, Ercsiben, Sellyén, Mezőcsáton, Abán és Sarkadon található egészségügyi szolgáltatók ellenőrzése során az ÁSZ a 2013 és 2016 közötti időszakra vonatkozóan értékelte a társaságok szabályozottságát, gazdálkodását és vagyongazdálkodási tevékenységét, a bevételek és ráfordítások elszámolását, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlását. Fontos kiemelni, hogy ellenőrzéseinknek nem célja az egészségügyi-szakmai ellátás minőségének, színvonalának értékelése. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy a közpénzekkel és közvagyonnal való szabályszerű gazdálkodás az egészségügyi feladatellátás rendezettségének is az alapja.

 


A hét jelentés megállapításait összegezve az alelnök úgy fogalmazott: a Számvevőszék aggasztó diagnózist állított fel, hiszen a szolgáltatók működése nem volt átlátható, gazdálkodásuk és vagyongazdálkodásuk pedig nem volt szabályszerű. A feltárt hiányosságok komoly korrupciós veszélynek teszik ki az érintett társaságokat, valamint kaput nyitnak a pazarló és átláthatatlan közpénz-felhasználás előtt.

 

Sajtótájékoztató: Aggasztó diagnózis egészségügyi szolgáltatóknál


Warvasovszky Tihamér kiemelte: ha az ÁSZ rendeltetésellenes vagy pazarló felhasználást tár fel, illetve az ellenőrzött szervezet által a pénzeszközök kezelésére vonatkozó szabályok súlyos megsértésével történő károkozást, vagy ennek veszélyét állapítja meg, a kár megelőzése, illetve enyhítése érdekében az illetékes hatósághoz fordulhat. Kockázatos esetekben az ÁSZ – a munkabérek folyósításának kivételével – kezdeményezheti az államháztartásból nyújtott támogatások folyósításának felfüggesztését. „Erre a lépésre eddig nem került sor, de ha a társaságok a törvényben meghatározott határidőn belül nem tesznek megfelelő lépéseket a hiányosságok kijavítása érdekében, a Számvevőszéknek kötelessége az illetékes hatósághoz fordulni, illetve kezdeményezheti a Magyar Államkincstárnál a forrásmegvonást” – hangsúlyozta az ÁSZ alelnöke.


Az ellenőrzési megállapításokat részletezve Nagy Imre felügyeleti vezető elmondta: a hét társaságot az ÁSZ a 2013-2016 közötti időszakra vonatkozóan értékelte. A szolgáltatók a hatályos szabályozás szerint úgynevezett „kormányzati szektorba sorolt egyéb intézménynek” minősültek, vagyis gazdálkodásuk révén közvetlen hatást gyakorolhattak a központi alrendszerre vagy akár az államadósságra is. Bár az ellenőrzés nem tárt fel olyan adósságot keletkeztető ügyletet, mely növelte volna az államadósságot, a felügyeleti vezető szerint az több esetben is előfordult, hogy a társaságok nem kérték ki az államháztartásért felelős miniszter hozzájárulását egyes hitelszerződések megkötése előtt.

 

Sajtótájékoztató: Aggasztó diagnózis egészségügyi szolgáltatóknál


Nagy Imre jellegzetes hiányosságként emelte ki, hogy az egészségügyi szolgáltatók feletti tulajdonosi joggyakorlás a hétből négy esetben nem volt szabályszerű, míg a pénzügyi gazdálkodás mindössze egy társaságnál volt megfelelően szabályozott. A szolgáltatók többségénél a vagyongazdálkodásban is súlyos hiányosságok voltak, így például sok esetben nem készült leltár, és a vagyon nyilvántartása sem volt szabályszerű. Noha a társaságok többsége eleget tett a törvényben előírt beszámolási kötelezettségének, közérdekű adatait egyik sem tette közzé. A felügyeleti vezető kiemelte: a hét egészségügyi szolgáltatónak a hibák kijavítása érdekében 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

Az egyes társaságok értékelésének részletes megállapításait az alábbi linkekre kattintva olvashatja:


Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú Kft.


Ercsi Járóbeteg -szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft.


„AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” Nonprofit Kft.


Koppány-Völgye KEK Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft.


Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.


Mezőcsáti Kis térségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.


Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Nonprofit Kft.

 

Dr. Nagy Imre
Dr. Horváth Margit
Pető Krisztina
felügyeleti vezetők

 

Lengyel Viktor
Gulyás Kata
Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály