Sajószögednél elkészültek a számvevői munkaanyagok

2018-09-05 16:13   |   Feltöltötte: Kistóth Krisztina
Utoljára frissítve: 2018-09-06 08:11

Az utóellenőrzés célja annak értékelése, hogy a 17077 számon 2017. május 23-án nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben foglalt intézkedést igénylő meg állapításokkal összhangban készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

A belső kontrollrendszer jogszabályoknak megfelelő kialakítása és működtetése nélkül nem valósítható meg a közpénzek, a közvagyon szabályos, gazdaságos és eredményes felhasználása. Ezért az ÁSZ 2014. január 1. és a 2015. április 30. közötti időszakra vonatkozóan végezte el az Önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzését, az egyes befektetési tevékenységeinek ellenőrzése tekintetében az ellenőrzött időszak a 2011. január 1. – 2015. április 30. közötti időszak volt és ezekről 2017. május 23-án hozta nyilvánosságra az 17077-es számú ÁSZ jelentést. Az utóellenőrzés a 2017. május 23. és 2018. július 4. közötti ellenőrzött időszak alatt végrehajtott feladatok teljesítésének ellenőrzésére, értékelésére irányult.

 

Az ÁSZ szintjén az utóellenőrzés visszacsatolást ad az ellenőrzési jelentések hasznosulásáról, az intézkedések elmaradásának, vagy részleges megvalósulásának a közpénzek, közvagyon veszélyeztetettségére gyakorolt valószínűsített hatásának értékelése további intézkedéseket vonhat maga után.

 

Ebben a fázisban a számvevők munkalapokon minősítették Sajószöged intézkedési terv pontjainak végrehajtását, majd a munkalapok alapján elkészítették számvevői munkaanyagaikat. A megállapításokkal szembeni követelmény, hogy azok minden esetben tényszerűek és dokumentumokkal, jogszabályokkal alátámasztottak legyenek. Az ellenőrzés lefolytatásához az ellenőrzött szervezet a tanúsítványok elektronikus kitöltésével, valamint az ÁSZ által kért dokumentumok elektronikus megküldésével szolgáltatott adatokat, amelyek valódiságát és teljes körűségét az ellenőrzött szervezet vezetője által tett teljességi és hitelességi nyilatkozat igazolja. Az így rendelkezésre bocsátott adatok, információk kontrollja az ellenőrzés keretében megtörtént.

 

Kistóth Krisztina

ellenőrzésvezető