Pártalapítványi ellenőrzés jelentéstervezete észrevételezésen

2018-06-05 17:00:00   |   Feltöltötte: Horváth Tímea

Az Állami Számvevőszék elvégezte a Megújuló Magyarországért Pártalapítvány ellenőrzését. Az ellenőrzésről készült jelentéstervezet elkészült, melyet az ellenőrzött szervezet átvett. A jelentéstervezet megállapításaira tizenöt napon belül tehet észrevételt az ellenőrzött.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az államháztartásból nyújtott támogatások ellenőrzése keretében a Pártalapítványi törvény alapján kétévente – kötelező jelleggel – ellenőrzi azoknak a pártalapítványoknak a gazdálkodását, amelyek költségvetési támogatásban részesültek. Az ÁSZ a Megújuló Magyarországért Pártalapítvány (MMA) 2015-2016. évi gazdálkodása törvényességét ellenőrizte, az alapítás szabályszerűségét, a pártalapítvány tevékenységéről szóló éves jelentési-, beszámoló- és közzétételi kötelezettséget a 2014. év tekintetében is értékelte.

 

Az MMA-t a Párbeszéd Magyarországért Párt alapította, melyet a Fővárosi Törvényszék 2014. augusztus 29-én jegyezett be a civil szervezetek névjegyzékébe. Az MMA költségvetési támogatásban részesült, 2014-ben 11,8 M Ft, 2015‒2016. években egyaránt 23,6 M Ft összegben. Az ÁSZ ellenőrzés célja volt annak megállapítása, hogy az MMA törvényesen gazdálkodott-e, az éves számviteli beszámolók és a pártalapítvány tevékenységéről szóló éves jelentések jogszabályi előírásoknak megfeleltek-e, a könyvvezetés és gazdálkodás során betartották-e a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és belső előírásokat.

 

A jelentéstervezetben rögzített megállapításokat az Elnöki Értekezlet megtárgyalta és elfogadta. A jelentéstervezetet az ellenőrzött szervezet átvette. Az MMA kuratóriuma elnökének lehetősége van a jelentéstervezet megállapításaira tizenöt napon belül észrevételt tenni. Az ÁSZ által elfogadott észrevételek a számvevőszéki jelentésben átvezetésre kerülnek, a figyelembe nem vett észrevételek az elutasítás indokának feltüntetésével együtt szerepelnek a végleges jelentésben.

 

Holman Magdolna
felügyeleti vezető

 

Horváth Tímea
számvevő