Pályázat a pénzügyi tudatosság erősítése érdekében

2018-11-28 11:00   |   Feltöltötte: Kiss Beatrix

November 20-án a Pénzügyminisztérium pályázatot írt ki nonprofit szervezeteknek, amelyek munkájukkal hozzájárulhatnak a családok pénzügyi tudatosságának erősítéséhez.

2017-ben fogadta el a Kormány azt a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő átfogó nemzeti stratégiát, amely a hazai gazdasági fejlődés középpontjába állítja a pénzügyi műveltség fontosságát, és amelynek megalkotásában az ÁSZ is szerepet vállalt.


Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tevékenységén keresztül felismerte, hogy Hazánk jólétének és pénzügyi biztonságának előmozdításához mérsékelni kell azokat a nemzetgazdasági kockázatokat, amelyek az állampolgárok nem kellően megalapozott, illetve esetlegesen félrevezetésen alapuló pénzügyi döntéseiből erednek. Annak érdekében, hogy a lakosság pénzügyi, közpénzügyi, közteherviselési ismeretei bővüljenek, valamint ezzel párhuzamosan a pénzügyekkel kapcsolatos attitűdök és magatartásformák fejlődése is megvalósuljon, az ÁSZ társadalmi felelősségvállalásának kiemelt területévé tette a magyar lakosság pénzügyi kultúrájának fejlesztését, amelyet az Országgyűlés 2014-es határozatában is elismer és támogat.


A 2017-es stratégia hét évet ölel fel, amely kétéves cselekvési terveken keresztül valósul meg. Az első, 2019-ig tartó periódus elsődleges feladata a tudatos pénzügyi magatartás megalapozása és az alapfokú pénzügyi nevelés megteremtése az oktatáson keresztül. További kiemelt cél a lakosság pénzügyekhez való hozzáállásának pozitív irányú elmozdítása, amelyben kiemelt szerepet játszik a lakosság tájékoztatása közérthető kommunikáció útján.


A cselekvési tervben szerepel, a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztése érdekében nonprofit szervezetek támogatása. A most kiírt pályázat 40 millió forinttal támogatja azon szervezeteket, akik megfelelő pénzügyi információval rendelkeznek és különböző fórumokon keresztül vagy tanácsadással a lakosság széles körét el tudják érni.


A pályázat elérhető itt.

 

Kiss Beatrix

Pénzügyi Tudatosság Projekt