Összefoglaló az összekötői értekezlet első napjáról

2018-05-11 09:20:00   |   Feltöltötte: Kindl Andrea

Az EU tagállamok nemzeti legfőbb ellenőrző intézményeit, valamint az Európai Számvevőszéket (ECA) tömörítő Kapcsolattartó Bizottság összekötői 2018. május 10-11-én tartják tavaszi ülésüket. Az éves elnöki találkozót előkészítő összekötői értekezleten a 28 uniós tagállami számvevőszékből, valamint az Európai Számvevőszékből álló hálózat (ECA) 66 munkatársa a számvevőszékek előtt álló aktuális kihívásokkal, az uniós tagsággal járó feladatok megoldási lehetőségeivel, valamint közös ellenőrzésszakmai kérdésekkel foglalkozik.

Üdvözlő beszédében Charles Deguara, a házigazda máltai számvevőszék elnöke kiemelte az összekötő tisztviselők szerepét abban, hogy megfelelő információval lássák el a számvevőszéki döntéshozókat ahhoz, hogy azok nemzeti és közösségi szinten is megoldást találjanak az EU-ban jelenleg zajló változásokra és fejleményekre. Leo Brincat, az Európai Számvevőszék máltai tagja arról beszélt, hogy az ECA létrehozott egy olyan szakértői csoportot, amelynek feladata, hogy az ECA szempontjából releváns, hosszú távú jövőbeli fejlesztésekre összpontosítson és felkészüljön az uniós döntések, jogszabályi környezet változásaiból következő kihívásokra. Bátorította a résztvevőket, hogy alkalmazzanak hasonló megközelítést, és függetlenségük megőrizése mellett cseréljenek tapasztalatokat az ECA-val.

 

Összefoglaló az összekötői értekezlet első napjáról

Fotó: DOI - Clodagh Faruggia O'Neill

 

Az idei elnöki találkozó előkészületeit illetően Lidija Pernar, a horvát számvevőszék képviseletében elmondta, hogy a szakmai előkészületek megfelelő ütemben haladnak. Emellett kiemelte, hogy nagy gondot fordítottak a szeminárium témájának kiválasztására, mert ennek keretében kötetlenebb formában nyílik lehetőség a számvevőszékek tevékenységének jövőbeli irányait meghatározó témák, előremutató megoldások megtárgyalására. Ezt követően a litván számvevőszék képviselője mutatta be azokat a kezdeményezéseket, amelyekkel a Kapcsolattartó Bizottság keretében folyó munka, az elért közös eredmények, jelentések, közös állásfoglalások nagyobb nyilvánosságát, elismertségét kívánják segíteni. Ilyen közös eredmény például az ECA koordinálásával hamarosan nyilvánosságra kerülő ellenőrzési kompendium. A kiadvány első ízben jelenik meg, átfogó képet ad az összes uniós tagállam ifjúsági munkanélküliség és a fiatalok munkaerő-piaci integrációjával összefüggő ellenőrzési tapasztalatáról, és a jövőben több ilyen tematikus kiadvány követi majd.

 

Összefoglaló az összekötői értekezlet első napjáról


A Kapcsolattartó Bizottság keretében működő munkacsoportok beszámolói között az összekötők képet kaphattak az európai közpénzügyi standardok (EPSAS) bevezetésével kapcsolatos nehézségekről, az EU 2020 stratégiája tekintetében már megvalósult, és a közeljövőben tervezett további közös ellenőrzésekről, a költségvetési politikák ellenőrzését végző számvevőszékek jövőbeli elképzeléseiről. A délután további részében az ÁFA ellenőrzési munkacsoport beszámolójában a kiesett adóbevételek közösségi és nemzeti költségvetést érintő kérdései kerültek a megbeszélések középpontjába, amelyet a szabálytalanságokat és csalásokat megelőzni kívánó munkacsoport beszámolója, valamint a nemzeti költségvetési politikák független véleményezésének feladatát is ellátó számvevőszékek hálózatának beszámolója követett. A szakmai megbeszélések során a hamarosan hatályba lépő új uniós Adatvédelmi Szabályzat (GDPR) kapcsán az összekötők megvitatták, hogy a jogszabály központi elemét az érzékeny személyes adatok feldolgozásának általános tilalma képezi, amelytől a nemzeti hatóságok mérlegelési jogkörükben eljárva eltérhetnek. Ezen túlmenően a közbeszerzések során tapasztalt hibák és szabálytalanságokkal összefüggő átfogó kérdőív eredményei is bemutatásra kerültek.


Az első nap szakmai programja a 2018. május 9-én az EU-tagjelölt és potenciális tagjelölt tagállamok számvevőszéki hálózatának beszámolójával zárult. Ez a szakmai fórum azzal a céllal jött létre, hogy megvitassa az e hálózathoz kapcsolódó közös érdeklődésre számot tartó aktuális és tervezett ellenőrzési tevékenységeket a még nem uniós számvevőszékek ellenőrzési folyamatainak megerősítése céljából.


Kindl Andrea
elnöki megbízott