Összefoglaló a kampánypénzek ellenőrzéséről

2018-11-12 13:12   |   Feltöltötte: Horváth Bálint

Az Állami Számvevőszék számos alkalommal tájékoztatta a közvéleményt, illetve az érintett jelölteket és jelölőszervezeteket a kampánypénzek törvényben előírt ellenőrzéséről. Minden közpénzt használó szervezet felé elvárás az átláthatóság és elszámoltathatóság biztosítása. Az ellenőrzések program szerinti lefolytathatóságának alapvető feltétele, hogy az ellenőrzött szervezetek a hiteles dokumentumokat a törvényben rögzített határidőben az ÁSZ rendelkezésére bocsássák.

Az Állami Számvevőszék 2018. február 16-án tett közzé tájékoztatót a kampánypénzek ellenőrzéséről, amely megtalálható az ÁSZ honlapján a „Választás” menüpont alatt. Az ÁSZ már februárban felhívta a figyelmet arra, hogy tájékoztató az általános tudnivalók mellett bemutatja a számvevőszéki ellenőrzés szempontjait, az elszámoltatás általános követelményeit. Szól a kampányra fordítható összegek értékhatára betartásának ellenőrzéséről, valamint arról is, hogy a jelölteknek és jelölőszervezeteknek milyen dokumentumokat, elszámolásokat, bizonylatokat kell az ÁSZ rendelkezésre bocsátani.


Az ÁSZ 2018. április 9-én – tehát az április 8-án megtartott országgyűlési választás másnapján – közölte, hogy készen áll a kampánypénzek ellenőrzésére. Áprilisi tájékoztatójában az ÁSZ felhívta a figyelmet, hogy a törvényi előírás értelmében minden jelöltnek és jelölő szervezetnek a választást követő 60 napon belül a Magyar Közlönyben nyilvánosságra kell hoznia a választásra fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegét, forrását és felhasználásának módját. Az ÁSZ arra is figyelmeztetett, hogy az ezt megalapozó bizonylatokat az ellenőrzés lezárásáig a pártoknak és egyéni jelölteknek meg kell őrizniük az ellenőrizhetőség biztosítása érdekében.

 

Az Állami Számvevőszék számos alkalommal tájékoztatta a közvéleményt, illetve az érintett jelölteket és jelölőszervezeteket a kampánypénzek törvényben előírát ellenőrzéséről. Minden közpénzt használó szervezet felé elvárás az átláthatóság és elszámoltathatóság biztosítása.


Az Állami Számvevőszék 2018. július 9-én jelentette be, hogy az adatbekérésekkel megkezdte a 2018. évi országgyűlési választáshoz kapcsolódó ellenőrzéseit. Az ÁSZ a vonatkozó törvényi előírás értelmében az április 8-i választást követő egy éven belül ellenőrzi a választáson mandátumhoz jutott jelöltek, valamint az egy százalék feletti listás eredményt elért jelölőszervezetek elszámolásait. Júliusi tájékoztatásában az ÁSZ arra is felhívta a figyelmet, hogy a kampánypénzek ellenőrzése során az ÁSZ minden esetben utólagos szabályszerűségi ellenőrzést végez, amelyet a jelöltek és jelölőszervezetek elszámolásaira, bizonylataira, egyéb dokumentumaira, valamint közzétett adataira alapoz.


Minden közpénzt használó szervezet felé elvárás az átláthatóság és elszámoltathatóság biztosítása. Az ellenőrzések program szerinti lefolytathatóságának alapvető feltétele, hogy az ellenőrzött szervezetek a hiteles dokumentumokat a törvényben rögzített határidőben az ÁSZ rendelkezésére bocsássák. A számvevőszéki adatbekérés szabályairól itt olvashat egy részletes cikket, az ellenőrzések lefolytathatóságának alapvető feltételeiről pedig itt érhet el egy összefoglalót.


A polgári törvénykönyv előírja azt is, hogy a jogi személy – ilyenek a pártok – székhelye a jogi személy bejegyzett irodája, ahol a jogi személynek biztosítania kell a részére címzett jognyilatkozatok fogadását és a jogi személy jogszabályban meghatározott iratainak elérhetőségét. Az Állami Számvevőszék az ellenőrzöttekkel való hivatalos kapcsolattartásra kizárólag a közhiteles nyilvántartásban rögzített székhely szerinti elérhetőséget használhatja.

 

Az Állami Számvevőszék számos alkalommal tájékoztatta a közvéleményt, illetve az érintett jelölteket és jelölőszervezeteket a kampánypénzek törvényben előírát ellenőrzéséről. Minden közpénzt használó szervezet felé elvárás az átláthatóság és elszámoltathatóság biztosítása.


Az ÁSZ 2018. október 4-én közölte, hogy hét jelölőszervezetnél lezárta a kampánypénzek ellenőrzéséhez kapcsolódó adatbekérés első szakaszát és a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Momentum Mozgalom nem teljesítették a számvevőszéki törvényben előírt közreműködési kötelezettségüket. A két párt a közhiteles nyilvántartásban rögzített székhelyén többszöri megkeresés ellenére nem voltak elérhető, nem reagáltak az ÁSZ megkereséseire, ezért az ÁSZ október 4-én kezdeményezte a költségvetési támogatásuk felfüggesztését. Az ÁSZ ezzel egyidejűleg felszólította a Párbeszéd Magyarországért Párt társelnökeit és a Momentum Mozgalom elnökét, hogy soron kívül gondoskodjanak a hivatkozott törvényi előírásoknak megfelelő elérhetőség biztosításáról.


Az ÁSZ 2018. november 12-én adott tájékoztatást arról, hogy észrevételezésre megküldte a kampánypénzek ellenőrzéséről szóló jelentéstervezetet a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Momentum Mozgalom részére. Az ÁSZ tájékoztatatójában rámutatott, hogy ellenőrzött szervezetek vezetői a törvényi előírásnak megfelelően a számvevőszéki ellenőrzés megállapításaira a nem nyilvános jelentéstervezet kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban észrevételt tehetnek, amelyben rámutatnak az azt alátámasztó bizonyítékokra.


Az ÁSZ arról is tájékoztatást adott, hogy a Párbeszéd Magyarországért Párt a 2018. évi országgyűlési választáson a Magyar Szocialista Párttal közös pártlistát állított, és úgy állapodtak meg, hogy a pártoknak járó költségvetési támogatást 100%-ban a Magyar Szocialista Párt kapja. A közös listát állító pártok a törvényi előírás szerint egy pártnak tekintendők, ezért a Párbeszéd Magyarországért Pártnál csak a párt által tett elszámolásra terjedt ki az ellenőrzés. Az ÁSZ egyúttal közölte, hogy a Fidesz-KDNP pártszövetség, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, a Lehet Más a Politika, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt esetében pedig a törvényi előírásoknak szerint zajlanak az ellenőrzések, a kampánypénzek felhasználásának értékelése folyamatban van.

 

Horváth Bálint

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály