Országgyűlés előtt az ÁSZ-törvény módosítása

2018-11-28 16:21   |   Feltöltötte: Horváth Bálint

Támogatja az Állami Számvevőszék hatékonyságnövelését és szervezetfejlesztési céljait az Országgyűlés előtt lévő törvénymódosítás. Az ÁSZ-törvény és közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény közötti jogi koherencia megteremtését célzó törvénymódosítás hozzájárul ahhoz, hogy az ÁSZ tovább javítsa eredményességét, valamint további biztosítékokat ad az ÁSZ szervezeti függetlenségéhez is.

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3633) került napirendre az Országgyűlés 2018. november 28-i plenáris ülésén. A törvényjavaslat alapvetően az ÁSZ-törvény és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény közötti koherencia problémákat kezeli, ugyanis az Állami Számvevőszék személyi állományának jogviszonyára vonatkozóan mindkét törvény tartalmaz rendelkezéseket.


A törvénymódosítás indokolása szerint a demokratikusan működő jogállam egyik legfontosabb tétele a népszuverenitás tana, azzal egyenrangú jogállami garancia a népképviselet elve, ezért elvi megfontolás az, hogy az Országgyűlés ellenőrző szervére vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZ-törvényben és ne a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben szabályozzák, tehát a T/3633 számú törvényjavaslat – elfogadása esetén – alapvetően a jogrendszer koherenciáját teremti meg. Az Állami Számvevőszék függetlenségének egyik fontos biztosítéka az ÁSZ szervezeti függetlensége, ezért is indokolt, hogy az ÁSZ szervezeti állományára vonatkozó megfelelő intézkedések beépüljenek az ÁSZ törvénybe. Ez azt jelenti, hogy a törvénymódosítás további biztosítékokat ad az ÁSZ szervezeti függetlenségéhez.

 

Támogatja az Állami Számvevőszék hatékonyságnövelését és szervezetfejlesztési céljait az Országgyűlés előtt lévő törvénymódosítás. Az ÁSZ törvény és közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény közötti jogi koherencia megteremtését célzó törvénymódosítás hozzájárul ahhoz, hogy az ÁSZ tovább javítsa eredményességét, valamint további biztosítékokat ad az ÁSZ szervezeti függetlenségéhez is.


Az Állami Számvevőszék nemcsak a közpénzek őre, hanem közpénzfelhasználó szervezet is, így a példamutatás jegyében a hatékonyságnövelés érdekében, az ÁSZ elmúlt években tett intézkedései mára beépültek a Számvevőszék erőforrás-tervezésébe, a humánpolitika részévé váltak és a munkakörök tartalmi átalakulását hozták magukkal. A humánerőforrás és a munkafolyamatok optimalizálásának, valamint a digitalizációban rejlő lehetőségek fokozatos kihasználásának köszönhetően az ÁSZ 2011 óta ellenőrzéseinek számát közel háromszorosára növelte – mellyel gyakorlatilag minden munkanapra jut már egy új ÁSZ jelentés –, jelentősen szélesítette ellenőrzési lefedettségét, növelte az ellenőrzés alá vont szervezet számát, továbbá fokozatosan terjesztette ki a törvényben meghatározott tanácsadó tevékenységét.


Domokos László elnök 2018. június 27-én, az Országgyűlés plenáris ülésén a 2019-es központi költségvetésről szóló vitában jelentette be, hogy az elmúlt évek hatékonyságnövelő intézkedéseinek együttes hatásaként, a technológiai és módszertani megújulás eredményeképpen az állami szervek között az ÁSZ elsőként ajánlott fel  tapasztalt, jó munkakultúrájú gazdasági szakembereket (munkavállalókat) a munkaerőpiacon jelentkező hiány csökkentése érdekében, az üzleti szféra számára. Az Országgyűlés előtt lévő törvénymódosítás indokolása ezzel kapcsolatban kitér arra, hogy az Állami Számvevőszék által megtett intézkedések mintául szolgálnak annak a kormányzati szándéknak is, amely célként határozza meg a hatékony, a lehető legkisebb bürokráciával működtetett államot. A törvénymódosítás tehát hozzájárul az állami bürokráciacsökkentéshez is.


Összegezve tehát: a 2018. november 28-án parlamenti vitára bocsátott törvénymódosítás – elfogadása esetén – kezeli az ÁSZ törvény és a Közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény közötti koherencia zavarokat, így további biztosítékokat ad az ÁSZ szervezeti függetlenségéhez, hozzájárul az állami bürokrácia-csökkentéshez, valamint tovább növeli a közpénzügyi ellenőrzés hatékonyságát és eredményességét.

 

Horváth Bálint

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály