Nyomvonalak a minőségirányítottság érdekében

2018-10-03 16:47:00   |   Feltöltötte: Dr. Pálmai Gergely

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) Minőségirányítási útmutatója szerint az ÁSZ jó minőségű ellenőrzési jelentéseivel hozzájárul a közszféra átláthatóságának és elszámoltathatóságának javításához. Az ÁSZ Stratégiájának megfelelően minden tevékenysége és feladata megvalósítása során szem előtt tartja a minőségközpontú működést, és a jó minőség elsődlegességét. A minőségirányított működés egyik feltétele az ellenőrzési nyomvonalak kialakítása.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszerének kialakítása keretében a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 6. § (2) bekezdése szerint „a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források átlátható, szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását”.


A Bkr. 6. § (3) bekezdése szerint „a költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv működési folyamatainak szöveges, táblázatokkal vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.”


Az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatáról (SZMSZ) szóló  4/2017. (XII.29.) ÁSZ utasítás a Bkr. előírásainak megfelelően tartalmazza a szükséges rendelkezéseket a belső kontrollrendszerre vonatkozóan: az SZMSZ 23. § (2) bekezdése alapján „az Állami Számvevőszék minden egységének vezetője felelős a feladatköre vonatkozásában a belső kontrollrendszer működtetéséért.” A nyomvonalban hivatkozott azon feladatok esetében, amelyek nem szabályozottak belső irányítási eszközben vagy jogszabályban, az egyes tevékenységekhez tartozó folyamatokat a szervezeti egységek vezetői önállóan alakítják ki.

 

Nyomvonalak a minőségirányítottság érdekében


A Minőségirányítási útmutató alapján az ÁSZ szervezeti egységeinek vezetői minden évben áttekintik ellenőrzési nyomvonalaikat. A szervezeti egységek által működtetett folyamatok, valamint a szabályozásokban meghatározott, több szervezeti egységet érintő folyamatok ellenőrzési nyomvonalainak a minőségirányítási adatbázisban történő elhelyezését központi felülvizsgálat előzi meg.


A szervezeti egységek vezetői nyomvonalaikat az Elnöki titkárság és igazgatási osztály részére küldik meg a központi felülvizsgálat céljából, ezzel biztosítva az egységességet. A felülvizsgálat során összesen 120 db nyomvonalat tekintettünk át 12 szervezeti egység vonatkozásában.


A központi felülvizsgálatot követően a szervezeti egységek vezetői által véglegesített nyomvonalakat központi, valamennyi szervezeti egység számára elérhető adatbázisban helyezzük el az átláthatóság érdekében.


A megfelelően kialakított és megbízható ellenőrzési nyomvonal biztosítja a szervezet folyamatainak, működésének pontos ismeretét és átláthatóságát, általa kirajzolódhatnak a folyamatokban rejlő működési kockázatok. Az ellenőrzési nyomvonalak folyamatos, naprakész vezetése és megismerhetővé tétele segíti a szervezeti egységek egymás közötti együttműködését, a feladatellátás és a működés nyomonkövethetőségét, ami a minőségirányított működés feltétele.

 

dr. Kövesdy Boglárka, számvevő gyakornok

dr. Pálmai Gergely, osztályvezető

Elnöki titkárság és igazgatási osztály